2013 blev Region Uppsala först ut i Sverige med att ha en digital hantering av högkostnadsskyddet genom CGI:s tjänst eFrikort. eFrikort är en tjänst som hanterar högkostnadsskydd inom hälso- och sjukvården. Nu blir Region Uppsala först i landet med att införa digital brevlåda för frikort vilket innebär att patienten får sitt frikort snabbare och det blir mer lättillgängligt.

Nu blir Region Uppsala först i landet med att införa digital brevlåda för frikort vilket innebär att patienten får sitt frikort snabbare och det blir mer lättillgängligt.

Syftet med tjänsten eFrikort är att underlätta för verksamheten vid allt arbete kring högkostnadsskydd och på så sätt minska kostnader förknippade med hanteringen. Detta nästa steg i digitalisering med digital brevlåda som Region Uppsala genomfört tillsammans med CGI är ytterligare ett steg i att förenkla för patienten och underlätta för verksamheten genom att minska mängden administration.

- Det här är en del av regionens arbete med att införa fler digitala tjänster. Digitala frikort förenklar inte bara för patienten utan minskar också det administrativa arbetet inom regionen. Eftersom patienten får sitt frikort direkt när gränsen för högkostnadsskyddet är uppnådd blir det färre återbetalningar som måste hanteras. Idag är återbetalningar en tidskrävande hantering för verksamheten, berättar Sharon Fernandez Vega, förvaltningsledare eFrikort, Resurscentrum Region Uppsala.

Region Uppsala är mycket drivande i att ständigt söka förbättringar och det är otroligt roligt att kunna vara med på en del av deras digitaliseringsresa.

CGI och Region Uppsala har samarbetat kring eFrikort sedan 2013 och tjänsten är idag marknadsledande. Genom att erbjuda digitala kanaler när regioner vill göra utskick till medborgare är ytterligare ett steg i utvecklingen av tjänsten som är ett direkt resultat av framgångsrikt samarbete i kundgruppen.

- Region Uppsala är mycket drivande i att ständigt söka förbättringar och det är otroligt roligt att kunna vara med på en del av deras digitaliseringsresa. Detta är en liten förändring som ger många positiva ringar på vattnet. Det innebär en förenkling för patienten, det frigör tid från personalen och minskar vårt gemensamma klimatavtryck. Det är precis den här typen av digitalisering som CGI vill vara en del av, menar Pontus Geijer, affärsansvarig eFrikort.