I framtiden ska patienter i Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt ha möjligheten att själv välja sina måltider. Syftet med Palmias nya matservice är att förbereda smakrik mat till patienter i sjukhus och andra vårdinrättningar.

Studier visar att en av de viktigaste faktorerna för att öka patientnöjdheten är att förbättra kvaliteten på den mat som serveras. Den här syn uppstått också i en undersökning som Helsingfors stads servicebolag Palmia genomförde på hösten 2019 gällande effekten av sjukhusmat på patienternas erfarenhet av vård.

En av de som deltog i undersökningen var Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt där smakrika måltider och patienternas valfrihet anses stödja patienternas tillfrisknande och hälsa. En delad vision om matservice inom hälso- och sjukvård var startskottet för ett gemensamt innovationsprojekt med Palmia.

”Vi började förnya matserviceprocesser i sjukhus och andra vårdinrättningar med tanke på att patienter själva kan välja måltider enligt personliga preferenser vilket kan ha en positiv inverkan på patienternas matintag”, säger Palmias branschdirektör Sari Lipasti. ”Att betona patienternas självbestämmanderätt och att ge valmöjligheter för patienter medförde också andra positiva fördelarna, t.ex. mängden tallriksmatsvinn minskade.”

Före utvecklingsprojektet diskuterade man i Palmia hur den moderna produktionsmodellen borde implementeras och hurdana funktioner borde vara tillgängliga till kunderna. Teknologi och digitalisering var viktiga aspekter från början.

”Vi funderade noggrant på hur information om patientens val ska förmedlas till kökspersonalen och hur man tar hänsyn till olika kostbehov från den specialiserade sjukvården i patientens måltidsplaner”, säger Palmias ICT-direktör Riku Moisio. ”Detta var den största utmaningen i vårt projekt, och den är någonting som vi bör ta i beaktande i alla utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården: man behöver alltid ägna särskild uppmärksamhet åt patientsäkerhet”.

Aptitretande mat stödjer patienternas tillfrisknande och vård

Det var inte av en händelse att Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt blev en samarbetspartner till Palmia i detta projekt; patienterna och deras välmående har länge varit utgångspunkten för allt i sjukvårdsdistriktet. Man har systematiskt utvecklat Patienten först-verksamhetsfilosofi som framhäver patienternas rätt att få rättidig och högklassig sjukvård samt erbjuda en kundupplevelse som överträffar förväntningar.

”Vi kopplade den här strategin med vårt långvariga mål att ge valmöjligheter för patienter när det gäller måltider. Vi tror att smakrik mat och en mängd hälsosamma måltidsalternativ som man kan själv beställa kan ha en positiv inverkan på patienternas tillfriskande”, säger Heini Karp som är direktör i matservicebranschen i Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

Ett mål i projektet var att implementera ett användarvänligt system som är lätt att integrera med matlagningsprocesser. Från denna utgångspunkt startade utvecklingen av det nya systemet med CGI. Eftersom CGI redan hade ett mycket anpassningsbart system som stödjer valfrihet med mera, beslutade man att bygga den nya lösningen som en tillägg till Aromi-kostdatasystem som Palmia redan använder. Det finns alltid risker när man integrerar en ny lösning med ett existerande resursplaneringssystem, men tack vare CGI:s färdiga teknologilösningar och expertis inom branschen minskade de här riskerna väsentligt.

”Vi genomförde en pilotprojekt före det egentliga projektet i Tavastehus i november 2020. Vi lärde oss mycket om våra kunder och fick viktig information t.ex. om vad det är som patienterna behöver och vill ha när det gäller möjligheten att själv välja sina måltider”, säger Palmias Sari Lipasti. ”Projektet började i januari 2021. Vi jobbade hårt med utvecklingsuppgifter till maj, och i juni hade vi en färdig funktionell modell. I början av sommaren startade vi den tekniska implementeringen av beställningsportalen. Den nya verksamhetsmodellen ska testas i praktiken med början av februari 2022”.

Partnerskap med ett integrerat ekosystem

Palmias ICT-direktör Riku Moisio framhäver att digitalisering i den offentliga förvaltningen gjorde det möjligt att genomföra Palmias projekt. Det nya måltidsplaneringssystemet integreras med ekosystemet inom hälso- och sjukvården: systemet ska vara kompatibel med patientdatasystem som används av den yrkesutbildade personalen i Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt och med den digitala serviceplattformen Oma Raitti som används av kunder i sjukvårdsdistrikt. Dessutom används Suomi.fi-identifikation som är den gemensamma identifieringstjänsten för den offentliga förvaltningens e-tjänster.

”Patienter som får göra beställningar själva måste identifiera sig i Oma Raitti-tjänst där det nya systemet och de tillgängliga måltidsalternativen finns. Oma Raitti är en e-tjänst som har integrerats med sjukvårdsdistriktets egna e-tjänster”, säger Moisio.

Palmias projekt lyckades väldigt bra, tack vare en lyckad integration och öppet samarbete mellan alla deltagare. Det lönar sig att utnyttja erfarenheter och bäst praxis från detta projekt i andra projekt i den offentliga förvaltningen för det bästa möjliga resultatet. När en systementitet har implementerats ordentligt, är det möjligt att slutanvändare inte ens märker att det finns olika tjänsteleverantörer.

”Vi redan har teknologi och kunskaper som behövs i sådana projekt. En utmaning är att identifiera och skapa entiteter och ekosystem som utgår från kundernas perspektiv. Jag tycker att vårt system verkligen är en kundinriktad tjänst”, konstaterar Moisio.

RUTAN:

Hörstenar i utvecklingen av digital ärendehantering – Vad lärde vi oss av projekten Patientens frihet att välja måltider

  1. Ta reda på vilka processer som du vill automatisera och varför.
  2. Avgränsa utvecklingsföremålet till en tydlig helhet.
  3. Reservera tillräckligt med tid för att granska processer och verksamhetsmodeller.
  4. Utnyttja kunnande och tekniska kunskaper av samarbetspartner.
  5. Integrera tjänsten med ett existerande ekosystem.
  6. Testa tjänsten och genomför en pilotprojekt innan du tar systemet i bruk din organisation.