Nu lanseras Aromi Diet på den svenska marknaden. Aromi Diet är ett modernt kostregistreringsverktyg för dietister och andra verksamma inom kost hälsa, vård och omsorg. Verktyget är en fristående modul som kan kopplas till CGI:s kostdatasystem Aromi.

”Vi vet att många dietister har saknat ett bra verktyg för att stötta och analysera sina patienters matdagböcker. Det är svårt att följa näringsintaget utan att ha tillgång till en uppdaterad databas och bra analysmöjligheter. Aromi Diet har dessa möjligheter redan idag”, säger Lars Axell, ansvarig för hälso- och sjukvård på CGI Sverige.

Aromi Diet är kopplat till ett tillförlitligt och omfattande svenskt produktregister med aktuella varumärken och med detaljerad information om näringsinnehållet. Informationen är därför ständigt uppdaterad och det blir lätt att beräkna näringsintag.

Verktyget är webbaserat och därför enkelt att använda även för vårdtagare. Dietistens patienter kan exempelvis fylla i sin matdagbok i en app direkt i mobilen och slipper därmed extraarbetet med att registrera uppgifter separat. På så vis kan patienterna också anta en mer aktiv roll i den egna vården.

Efter framgångarna i Norden lanserar vi nu Aromi Diet i Sverige.

Om Aromi

Aromi är ett intelligent, moduluppbyggt kostdatasystem som använder realtidsdata för att optimera alla processer i ett storkök för att sänka kostnaderna, minska svinnet och förbättra matkvaliteten. Aromi stöder hela processen från menyplanering, tillagning, leverans, servering till fakturering och uppföljning. Aromi kan bland annat ta hänsyn till allergier och specialkost, räkna på matsvinn, föreslå råvaror efter säsong och även beräkna koldioxidavtryck för mathanteringen genom ett samarbete med statliga forskningsinstitutet RISE.

Är du intresserad av att höra mer om hur Aromi Diet fungerar?

Läs mer och boka en demo av Aromi Diet