Inom IT-branschen råder stark konkurrens och för att vara framgångsrik krävs en ständig ström av innovativa idéer och lösningar. Ett effektivt sätt att möta dessa krav är att satsa på mångfald. Erfarenheter och studier visar att grupper med blandade medarbetare är mer kreativa, dynamiska och innovativa.

Mångfalden är en levande och en naturlig del av CGI, här erbjuds en kultur där alla ska känna sig inkluderade oavsett ålder, kön, sexuell läggning, förmåga, bakgrund och tro. Det märks tydligt när vi får en pratstund med Helena Bylander och Adriana Grzybowska från CGI i Malmö.

Innan vi kommer in på Helenas och Adrianas tankar kring mångfald, ber vi dem nämna några ord om deras bakgrunder och roller. Helena berättar att hon är systemvetare i grunden och att hon efter avslutad utbildning arbetade på några mindre företag innan hon för drygt tio år sedan började på CGI.

”I många år var jag ansvarig för arbetet med den svenska globala kund som även Adriana arbetar med. Då hade jag övergripande kund- och leveransansvar, bland annat för kundens intranät, med cirka 160 000 användare över hela världen. Nu har jag liknande roll för ett annat globalt ledande svenskt företag i en annan bransch, med ansvar för vårt leveransteam som sköter deras affärssystem”, säger Helena.

Adriana och Helena
Adriana och Helena

Adriana har gjort en spännande livsresa, som personifierar mångfalden inom CGI. För fem år sedan flyttade hon från Polen till Sverige. Sedan dess har hon hunnit utbilda sig till Microsoft.NET Developer, lära sig svenska och jobba tre år på CGI.

”När jag kom till Sverige hade jag en utbildning inom ekonomi och kunde bara säga hej på svenska. Men jag insåg snabbt att det fanns en mycket stor efterfrågan på IT-kompetens i Sverige och valde att studera vidare inom det området”, säger Adriana.

Helena rekryterade Adriana på grund av hennes drivkraft, målmedvetenhet och fokus. Hon är väldigt glad att hon stärkt sitt team med Adriana som fått en betydande roll inom kundleveransen, trots att hon inte har mångårig IT-bakgrund.

Lyssnar på kunden

Idag är Adriana ansvarig för affärsanalys i den intranät-leverans som nämns ovan.

”Min roll är att vara länken mellan kunden och vårt team. Jag samlar krav från kunden som jag ’översätter’ så att alla i teamet förstår vad vi ska göra och varför - vilket är avgörande för att kunna skapa lösningar som uppfyller kundens önskemål och behov”.

I Helenas ledarroll ingår även att rekrytera nya förmågor till sitt team. Enligt henne lyckas CGI bäst med rekryteringar när man tänker mångfald och har en öppen attityd kring varifrån människor kommer, kompetens och språkkunskaper.

”Man måste till exempel inte alltid kunna perfekt svenska från början. Eller vara hundra procent fullärd inom IT. Det kan man komplettera längs vägen. Viktigast är rätt driv, engagemang och intresse för IT. Nu talar jag utifrån de kunder jag arbetat med - kravet på svenska kan förstås vara större om man jobbar med andra kunder. När jag rekryterar nya talanger är engelska alltid ett krav, men det är lättare att uppfylla”.

Även om språket inte är ett hinder har Adriana valt att satsa hårt på att lära sig svenska. För henne har en nyckel till att lära sig språket varit att använda det dagligen och inte fastna i att prata engelska för att det är enklare.

”Om jag skulle ge ett råd så är det att våga prata svenska, även om man pratar som ett barn i början. Det gör inget. Viktigast är att man använder språket. Då lär man sig fortare”.

Mångfaldens styrka

När vi ber Helena och Adriana dela med sig av tankar kring mångfald inom CGI, märks det att de medvetet har reflekterat kring denna fråga. Helena nämner att hon i sitt team, förutom svenskar, har medarbetare från Finland, Estland, England, Nederländerna, Serbien, Indien och Filippinerna.

”För mig ger mångfald ett intressantare och mer lärorikt arbetsklimat. Att vara blandade är roligt. Alla mina kunder har haft människor med olika bakgrund. Även balans mellan kvinnor och män är en fördel. I mitt förra team var det jämnt fördelat mellan könen. Om jag får önska nu är det att bli mer blandade åldersmässigt”, säger Helena.

Vi frågar vilka ytterligare fördelar som mångfald ger och Helena anser att det gör oss mer kreativa och skapar en större dynamik.

”Vi tänker olika tack vare våra olikheter och vi får fler förslag på lösningar och bättre lösningar. Och vad jag vet är det bevisat att blandade grupper är mer ekonomiskt givande. Mångfald attraherar också nya talanger - vi signalerar att det finns utrymme för olika människor. Man känner att här kan jag hitta en plats där jag passar in”.

Och Adriana håller med och säger att ju mer lika vi är, desto bättre blir teamet.

”Det gör oss rikare på idéer och lösningar. Jag ser inga begränsningar med varifrån man kommer. I vårt team har vi olika bakgrund, erfarenheter och utbildningar och kommer från olika länder - som Polen, Indien och Bulgarien. Viktigast är kompetens och kreativitet. Och att man har en tydlig och fungerande kommunikation inom gruppen”.

Om CGI och mångfaldsarbetet

CGI leder digitaliseringen av Sverige och är en världsledare på att omvandla innovation, information och teknologi till framgång för våra kunder. CGI finns i 40 länder med 77 000 medlemmar varav 3 800 i Sverige. På CGI arbetar vi aktivt med mångfald. I vårt dagliga arbete verkar vi för en inkluderande arbetsmiljö där möjligheter ges baserat på vilja till utveckling, prestationer och resultat.

Idag bedrivs CGI mångfaldsarbete bland annat genom att:

  • Lyfta fram och sprida goda exempel på mångfald och olikheter samt bygga och dela best practices
  • Aktivt delta i och stödja olika nätverk och aktiviteter som bejakar mångfald och främjar oliktänkande
  • Verka för mångfald i vår rekryteringsprocess
  • Nolltolerans mot diskriminering