”Sverige är ett föredöme när det gäller jämställdhet och mångfald”

På internationella kvinnodagen kom CGIs koncernchef George Schindler från Montreal för att prata om vikten av ett bra mångfaldsarbete ur flera perspektiv.

George Schindler IWD Stockholm 2019
George Schindler på besök i Stockholm

”Mångfald är en mycket viktig aspekt för både affären, den sociala och mänskliga delen av vårt arbete och också ett sätt att leva vår dröm i CGI”, sade George Schindler under sitt tal på morgonen inför ett hundratal medarbetare på CGI i Kista.

Koncernchefen talade om vikten av att hela tiden arbeta för att uppnå en balans i organisationen när det gäller medlemmarnas bakgrund, etnicitet, ålder och inte minst kön.

”Sverige är ett föredöme med en tredjedel kvinnor både inom chefsgruppen och bland medlemmar som inte är chefer. Samt givetvis ledningsgruppen som sedan länge består av hälften kvinnor. Globalt har vi en bit kvar på CGI innan vi når samma nivå som i Sverige, men arbetet pågår konstant. Målet är naturligtvis att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män”.

George Schindler avslutade med att även understryka vikten av att ha en balans mellan arbete och fritid.

”Vi är bättre konsulter och rådgivare för våra kunder när våra liv är i balans med alla delar som är viktiga för oss.”