Jennifer Hallel

Jennifer Hallel, Human Capital Managementkonsult på CGI, har trots sina relativt unga år skaffat sig en rad erfarenheter från HCM-området och har arbetat med införanden av systemstöd för HR inom både stora och mindre företag. Vi har intervjuat Jennifer om trenderna inom HR-området och hur digitaliseringsresan går för de HR-ansvariga hon träffar i sitt dagliga arbete.

Vad fick dig att söka en roll som HCM-konsult?

"Just HCM-området är perfekt för mig eftersom jag kan arbeta med mjuka aspekter som personal och utveckling och kombinera det med kraften i de digitala verktyg som idag finns på området. Sedan är det ju extra stimulerande att vara med under en period där HR nu verkligen är på väg att bli en så central del i företagens ledningsfunktion. Jag gillar att HR har blivit så affärsnära".

På vilket sätt menar du att HR tar en tydligare plats i företagens centrala ledning?

"Min bild är att HR har gått från att vara en stabsfunktion som ser till att personalen får sin lön och att man lever upp till avtal och regelverk, till att alltmer bli en strategisk funktion som tar ett helhetsgrepp om frågor som kompetensutveckling eller succession på viktiga poster. Men för att få ledningens öra måste man kunna presentera konkreta fakta och kunna simulera tänkta scenarier inom viktiga områden som exempelvis kompetensmatchning och riskbedömningar. Samtidigt måste man också kunna presentera lättillgänglig detaljinformation till ledarna ute i linjen".

Det låter som att det krävs ganska avancerade system?

"Med dagens molnbaserade lösningar för HR går det enkelt att fånga upp och presentera den här typen av information och få den helt anpassad till den del av verksamheten som man är intresserad av. Men det kräver förstås att man har tagit steget in i en digitaliserad HR-värld".


Läs om vårt erbjudande inom HR och lön

Behåll och utveckla dina viktigaste tillgångar - medarbetarna


Hur lätt eller svårt är det för ett företag att ta det steget?

"Jag har märkt att en del avskräcks inför tanken att ta det första steget mot digitalisering. Jag upplever att många ser det som jättestort och komplext. Men med dagens lösningar behöver det faktiskt inte vara så svårt och molnlösningarna har verkligen gjort tröskeln lägre. Man behöver inte längre starta stora och ohanterliga IT-projekt utan nu kan verksamheten driva dem i sin takt och växa efter behoven."

Hur har pandemin påverkat förutsättningarna för arbetet med HR och personal?

Kvinna som håller i ett möte hemifrån

"Många fick snabbt börja arbeta på distans och verkar få fortsätta med det åtminstone ett antal månader framåt. Det gör att vi nu ser värdet av att arbeta med digitala lösningar även i personalfrågor på ett tydligt sätt. Sådant som att hålla personalinformation uppdaterad, följa upp mål och prestationer, genomföra lönerevisionen med mera går utmärkt att sköta online med digitala verktyg. Jag tror att efter ”corona-eländet” så kommer det för många att vara helt naturligt att fortsätta att arbeta på distans".

Hur går det att skapa vi-känsla i organisationer med digitala verktyg?

"Väldigt väl faktiskt. Med digitala verktyg kan man förmedla en tydlig upplevelse av vad det innebär att vara en del av en organisation. Om jag redan från rekryteringsprocessen tycker att kontaktytorna känns enkla och självklara, om jag erbjuds en tydlig och överskådlig on-boarding och om jag enkelt kan följa vilka möjligheter jag har till lärande och utveckling, då tror jag att de flesta medarbetare känner energi och engagemang.

En starkt växande trend inom HR är också Experience Management, HXM. Genom den får vi bättre redskap för att mäta hur medarbetare upplever sin anställning och hur de mår och vi får också mycket bättre verktyg för att hantera resultaten för att kunna möta de behov som vi upptäcker".


Webinar on demand - Core HR

I mars 2021 höll vi webbinarium på temat HR post-Covid: Ett nytt sätt att arbeta med Core HR. Nu kan du ta del av inspelningen i efterhand.

Se inspelningen