Stockholm, Sverige, 15 December 2014

 

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har fått fortsatt förtroende att hantera lönehanteringsprocessen för PostNord AB. Affären syftar till att skapa en smidig och kostnadseffektiv process för hanteringen av löner för de cirka 25 000 medarbetarna inom PostNords svenska verksamhet. Avtalet är tecknat för fem år med option på förlängning med totalt två år, och ordervärdet uppgår till cirka 130 MSEK.

Allt fler företag och organisationer ser över möjligheten att outsourca hela eller delar av sina affärsprocesser för att sedan köpa tillbaka funktionen som tjänst, så kallad Business Process Outsourcing. PostNord AB har sedan 2005 överlåtit hela processen för lönehantering åt CGI med målsättningen att skapa ökad kvalité och flexibilitet, samtidigt som företaget sänker sina kostnader för lönehanteringen. Ett samarbete som nu alltså fortsätter genom det förnyade avtalet.

PostNord har högt ställda krav på administrativa rutiner och med det avtal vi nu tecknat med CGI försäkrar vi oss om en bibehållen kvalitet till samt en kostnadseffektiv tjänsteleverans. För PostNord är flexibilitet viktigt och avtalet ger oss fortsatt fokus på rörliga kostnader, säger Finn Hansen, Chief HR Officer, PostNord.

– PostNord är i egenskap av marknadsledande logistikföretag måna om att hålla sig i framkant när det gäller att använda IT för att effektivisera sina affärsprocesser. CGI har lång erfarenhet inom såväl HR och lönehanteringsprocesser, som andra BPS-områden, exempelvis outsourcing av affärssystem, verktyg för kassaflödeskontroll, samt dokument- och datahantering. Vi ser fram emot att tillsammans med kunden utveckla PostNords lönehantering så att den på alla sätt tillgodoser koncernens nuvarande och framtida behov, säger Fredrik Almén, ansvarig för BPS inom CGI i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Carlson, PR- och kommunikationsansvarig CGI Sverige, tel: 073-398 0119
E-post: anna@alkommunikation.se

Om PostNord                                                                                                                      
PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. Koncernen hade 2013 en omsättning på 40 miljarder SEK och 39 000 medarbetare. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss gärna på postnord.com

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 69 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt ett brett sortiment av patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock som överskrider 18 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.