Stockholm, Sverige, 19 November 2014

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har fått förtroendet att ta över hela lönehanteringsprocessen för Mediekoncernen Stampen AB. Outsourcingen syftar till att skapa en effektivare och mer kostnadseffektiv process för hanteringen av löner för de cirka 3 000 medarbetarna inom Stampen Media Group. Avtalet är tecknat för 5 år och innebär att 7 medarbetare från Stampen AB övergår till CGI och förstärker företagets svenska organisation för lönehantering.

Allt fler företag och organisationer ser över möjligheten att outsourca hela eller delar av sina affärsprocesser för att sedan köpa tillbaka funktionen som tjänst, så kallad Business Process Outsourcing.

– Målsättningen med att överlåta hela processen för vår lönehantering är att öka kvaliteten och flexibiliteten och samtidigt sänka kostnaderna för detta ganska omfattande och resurskrävande område, säger Fredrik von Homeyer, Strategisk Inköpschef på Stampen AB.

– CGI har en heltäckande lösning för att hantera och utveckla processerna kring lönehantering och andra HR-relaterade funktioner. Stampen AB har kommit långt i sin förståelse av hur modern IT kan vara ett verkligt stöd för att effektivisera och förenkla affärsprocesser. Vi ser fram emot att tillsammans med dem utveckla funktionen så att den på alla sätt tillgodoser Stampen ABs nuvarande och framtida behov, säger Fredrik Almén, ansvarig för BPS (Business Process Services) på CGI Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:
Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig CGI, telefon: 08-671 06 62
E-mail: alexandra.karnlund@cgi.com

Om Stampen
Stampen Media Group är en av Sveriges största mediekoncerner med ambitionen att driva utvecklingen i branschen. Inom Stampen finns flertalet stora mediehus, Nordens största tryckerikoncern V-TAB och Stampen Media Partner med starka positioner inom digitala medier, kommunikationstjänster och utomhusreklam.

www.stampen.com