Frans Schartaus Handelsinstitut, Stockholms stad, väljer att utbilda sina studerande i HR- systemet och lönesystemet Heroma.

Frans Schartaus Handelsinstitut, Stockholms stad, bedriver en tvåårig yrkeshögskoleutbildning för medicinska sekreterare. Yrket är under förändring och framtida medicinska sekreterare kommer att få en större bredd av administrativa arbetsuppgifter. De kan göra mycket av det administrativa arbetet som idag ligger på läkare och sjuksköterskor, professioner som i allt större utsträckning behövs för patienten. Frans Schartaus såg behovet av att förbereda sina studerande inför kommande arbetsuppgifter och hålla en hög aktuell utbildning för att möta hälso- och sjukvårdens behov efter examen. 

"Det är en stor framgång att våra blivande medicinska sekreterare får förstklassig utbildning i Heroma”. säger Lotten Wesslén, Utbildningsledare och LIA samordnare på  Frans Schartaus Handelsinstitut

Frans Schartaus kontaktade oss på CGI angående att kunna erbjuda sina studenter utbildning i HR- systemet och lönesystemet Heroma, som är mycket välanvänt inom hälso- och sjukvården. Vi skapade utbildningssystemet ”Heroma- lärande miljö”, som ger studenterna en grundkurs i hur det är att jobba med personaladministrativa uppgifter inom hälso- och sjukvården.

Lotten Wesslén, Utbildningsledare och LIA samordnare på Frans Schartaus Handelsinstitut: 

”Representanter från hälso- och sjukvårdsverksamheter är väldigt imponerade över att vi kan erbjuda våra studerande denna möjlighet till praktiska förberedelser. Det är en stor fördel att de har fått kunskaper och inblick i utbildningsmiljön innan de tar examen från oss. Eftersom utbildningen ”Heroma- lärande miljö” är en framgång, både hos studenterna och lärarna, fortsätter vi med glädje att utbilda de blivande medicinska sekreterarna i HR- systemet och lönesystemet Heroma”.