people discussing while looking at papers

Varför välja HR-system hos CGI?

I ett systemlandskap som ofta präglas av komplexa lösningar och flera olika system är det tryggt att veta att det finns heltäckande HR-system. CGI erbjuder kompletta HR- plattformar för den privata och offentliga sektorn för att hantera samtliga HR-processer. HR-systemen omfattar allt inom rekrytering, anställning, introduktion, mål- och prestation, utbildning, succession och arbetsmiljö – integrerade i moderna molnlösningar som givetvis följer svenska lagar och kollektivavtal. En värdeskapande HR-master avlastar och hjälper hela organisationen med det långsiktiga personaladministrativa arbetet, med att skapa framtidssäkra och kostnadseffektiva HR-processer och med att medarbetarna får stöd i den dagliga verksamheten.

1000 000 +
anställda får lön genom CGI:s olika lönesystem för offentlig och privat sektor
30+
års erfarenhet av HR och lön
Skräddarsytt +
kundanpassade modulbaserade HR-system som följer svenska lagar och kollektivavtal

Fördelar med HR-system hos CGI

Helhetslösning
  • heltäckande HR-system och lönesystem för privat och offentlig sektor, som är utvecklat för både svenska lagar och kollektivavtal samt global användning
  • fokus på användarvänlighet
  • självbetjäning via webbportaler
Kostnadseffektivt
  • modulärt upplägg; välj och betala enbart för de HR-och lönemoduler som ni har behov av.
  • ökad tillgänglighet och effektivitet via webbportaler för medarbetare och chefer.
  • möjlighet att skapa en mer kostnadseffektiv HR-funktion
Framtidssäkert
  • kraftfull HR-master för enklare uppkoppling mot externa system
  • generella HR-rapporter samlade på ett ställe

Webinar- Förändringsledningens framgångsfaktorer och påverkan på framtidens arbetsplats:

Ta del av vårt webinar där våra experter Susanna Fritzdorf och Lars Ljungquist, i samverkan med Sveriges HR-Förening delar med sig av sina erfarenheter angående förändringsledningens framgångsfaktorer och påverkan på framtidens arbetsplats. 

Vad ingår i HR-system hos CGI?

Vi erbjuder heltäckande HR-system för samtliga HR-behov, oavsett i Sverige, oavsett om du är verksam inom den privata eller offentliga sektorn. De fullskaliga HR-lösningar finns tillgängliga både som molnbaserad Software as a Service lösning (Saas) , som lokal installation (OnPrem) eller som HRM- och löneoutsorcing. HR-systemen är modulbaserade, vilket betyder att ni väljer och betalar endast för de HR-moduler ni har behov av, vilket är en unik möjlighet för att hålla nere kostnaderna och samtidigt få en kundanpassad helhetslösning. Det är enkelt att nå våra HR-system eftersom alla HR-uppgifter finns tillgängliga på webbportaler som nås via datorn, mobiltelefonen och surfplattan.

consultant holding a tablet and smiling

Våra HR-system omfattar bl a följande områden

HR Master

HR-mastern är kärnan i HR-systemet och utgör navet till vilket alla andra moduler är anslutna. Medarbetare, chefer och HR-specialister möts av en användarvänlig och intuitiv portal som ger enkel och effektiv åtkomst till HR-processerna.

Rekrytering

HR-systemen omfattar alla delar inom HRM och hanterar bl a rekrytering, anställning, onboarding, LAS och svenska arbetsregler, mål och utveckling, utbildning m m.

Lärande

Individens utveckling är i fokus i våra HR-system i form av kompetensförsörjning, utbildning, utvecklingssamtal, mål och prestation, succession och karriärsplanering mm.

Kom igång enkelt med våra HR-system

Det är enkelt att starta och komma igång med våra HR-system. Tack vare lång och bred erfarenhet baserad på best practice hos våra många kunder erbjuder vi med samlad expertis en kundanpassad uppstart.

Så här går ett införandeprojekt till

Projekten kan se olika ut beroende på kundens behov men de genomförs med utgångspunkt i vår projektmodell där följande faser ingår:

 

Process bild som visar hur ett införande projekt av lönesystem kan se ut
två kvinnor står leende och tittar på en laptop medan kollegor syns i bakgrunden

Offentlig sektor 

Heroma – ett heltäckande HR-och lönesystem för kommuner, myndigheter och regioner heltäckande HR-lösning för alla Offentlig Sektor

Läs mer

Man som leende intervjuas av en annan man

Privat sektor

SAP SuccessFactors- en heltäckande HR-lösning för alla företag

Läs mer