HR-system - SAP SuccessFactors

Varför välja HR-systemet SAP SuccessFactors?

HR-systemet SAP SuccessFactors är en komplett plattform för ett företags samtliga HR-processer. Här ingår moduler för rekrytering, introduktion, mål- och prestation, utbildning, succession och lönerevision – allt integrerat i en modern molnlösning för ett friktionsfritt HR-arbete. Med kortare startsträckor för administrativa processer, ett attraktivt gränssnitt och möjlighet att ta fram avancerade analyser utifrån personaldata bidrar vårt helintegrerade HR-system från marknadsledande SAP SuccessFactors till större engagemang och möjlighet till ett strategiskt arbetssätt - oavsett företagets bransch, storlek och struktur.
 

200 M+
användare SAP SuccessFactors
13 000 +
kunder globalt
25+
års erfarenhet av HR och lön

Fördelar med HR-systemet:
 

Enkelt
 • mycket enkelt att använda för medarbetare, chefer och administratörer
 • snabb uppstart tack vare förkonfigurerade processer och gränssnitt
 • modern intuitiv portal med alla funktioner på 43 språk
 • mobilt stöd från start
Kostnadseffektivt
 • modulärt upplägg; starta enkelt, väx i takt med behoven och betala enbart för det ni använder
 • dra nytta av ständig vidareutveckling av systemet – nya releaser halvårsvis, välj själv när nya funktioner ska tas i bruk
 • möjlighet att skapa en mer kostnadseffektiv HR-funktion
Framtidssäkert
 • integrerar HR-masterfunktionalitet med lokal lönemotor och verktyg för en komplett hantering av hela Talent Management-begreppet
 • kraftfull integrationsmotor för en framtidssäker uppkoppling mot externa system
 • HR-rapporter samlade på ett ställe

Webinar - Så blir du mer strategisk i ditt HR- arbete med en digital helhetslösning

”Tänk dig en integrerad digital HR-lösning där alla era HR-processer och KPI:er hanteras på ett och samma ställe. Med dessa förutsättningar kan du snabbt och enkelt skapa ett mervärde av din HR-data och frigöra tid till ett strategiskt HR-arbete för snabbare tillväxt och en modernare medarbetarupplevelse.”

Webinar - Effektivisera ert operativa HR- arbete

”Bli mer effektiva i ert dagliga arbete genom enkla arbetsflöden för chefer och HR Business Partners. Utnyttja er HR-data i organisationsöversikter och dagliga processer såsom frånvaroanmälan, anställningsbevis m m och förkorta ledtiderna. Lägg krutet på det viktiga - era verksamhetsmål och er personal.”

HR-systemet SAP SuccessFactors är en kostnadseffektiv HR-lösning med ett förkonfigurerat förslag till upplägg som kräver liten insats från kundens egen organisation. Det ger även kunden möjlighet att konfigurera HR-systemet utifrån egna krav och processer. HR-systemet är en molnbaserad SaaS-lösning (Software as a Service) som bygger på marknadens mest moderna HR-plattform från en av världens största leverantörer – SAP SuccessFactors.

SAP SuccessFactors omfattar följande områden:

Core HR

HR Mastern (Employee Central) är kärnan i HR-systemet och utgör navet till vilka alla andra moduler är anslutna. Medarbetare, chefer och HR-specialister möts av en intuitiv portal med enkel åtkomst till HR-processerna.

Rekrytering

En smidig och modern rekryterings- och anställningsprocess bidrar till att stärka och befästa ert anseende som arbetsgivare. SAP SuccessFactors rekryteringsmodul innehåller även ett ATS (Applicant Tracking System) som hjälper er att automatisera ansökningsprocesserna.

Onboarding/ Offboarding

En digital onboardingprocess hjälper nyanställda att snabbt komma igång, oftast redan innan första arbetsdagen, vilket skapar en bra upplevelse och minskar personalomsättningen. Offboarding hanterar alla steg i avslutandet av en anställning, såsom initiering, digitala signaturer, möten, kunskapsöverföring, återlämning av material med mera.

Mål, prestation & medarbetarsamtal

Användarvänliga processer för strukturerade medarbetarsamtal med verktyg för uppföljning, feedback och målplaner.

Utbildning

Proaktiv kompetensutveckling för att möta marknadens ständigt förändrade krav ger förbättrat resultat och attraherar nya talanger.

Successions- och karriärplanering

Intelligent modul för att hantera medarbetares vidareutveckling ger möjlighet för företaget att vara fortsatt attraktivt och minska personalomsättningen.

Lönerevision & kompensation

Stöd för automatiserad planering, uppföljning, förhandling och lönesättning. 

Mer om SAP SuccessFactors moduler

De flesta organisationer har behov av en central källa med grundinformation om sina anställda, med utökat stöd för traditionella HR-processer som anställning (rekrytering), lärande, utveckling och prestation, karriär samt lönerevision. CGI:s HR Talent Management möter dessa behov och lägger grunden för en framtidssäker lösning för alla HR-processer, oavsett företagets storlek och struktur. Läs mer (pdf) 

SAP SuccessFactors innehåller följande funktioner:

Strategiskt
 • stöd för lärande, mål och utvecklingssamtal
 • fördefinierad mall för CV och arbetsbeskrivningar
 • sociala funktioner (forum, dela dokument, video m.m.)
 • hantering av konsulter, parallella anställningar, globala och temporära uppdrag samt befattningsstyrning
Operativt
 • organisations- och anställningsuppgifter: uppdatering i realtid via säkra webbaserade självserviceverktyg för chefer och medarbetare
 • automatiserade godkännandeflöden, affärsregler och notifieringar
 • fördefinierade systemroller (medarbetare, chef, HR, administration)
 • frånvarorapportering (semester, föräldra- och studieledig, sjukskriven)
 • närvarorapportering (mall för tidrapport)
 • att göra-listor och e-postnotifieringar
Stöd
 • integration med lönesystem
 • HR-rapporter & dashboard
 • stöd för totalt 43 olika språk
 • avancerat rapport-, analys- och integrationsstöd med hjälp av People Analytics och Integration Center
  Integrationsstöd
  • SAP SuccessFactors erbjuder ett kraftfullt stöd för att skapa integrationer med omgivande system såsom lön, tid, Active Directory m fl
  Martin och servera valjer sap successfactors

   

  ”CGI:s engagemang för oss som kund har betytt mycket för oss som företag. Fantastisk kompetens, noggranna och en stark partner för framtiden.”

  Martin & Servera väljer CGI som implementationspartner för HR-systemet SAP SuccessFactors

   

  Läs mer

  Vår införandemetodik bygger på den väl beprövade metoden SAP Activate. Den följer ett "Fit-to-standard"-tankesätt där vi använder best practice som utgångspunkt.

  Börja med vårt Startpaket

  Startpaketet är ett snabbt och enkelt sätt att komma igång med HR-systemets Core HR och Onboarding-processer. CGI säkerställer en snabb och smidig uppstart av best practice HR-processer utifrån erfarenhet av tidigare implementationer och leveranser.

  Högre krav på effektiv onboarding och övergången från transaktionell till strategisk HR kräver en uppsättning moderna, omfattande och intelligenta verktyg. CGI:s startpaket för intelligent HCM hjälper er att kickstarta resan till ett mer effektivt och engagerande sätt att hantera era mest värdefulla resurser – medarbetarna.
   

  Läs mer

  SAP SucessFactors införande i femsteg

   

  HR-system - SAP SuccessFactors

  Ett komplett HR-system som täcker hela medarbetarresan.

  HR-systemet SAP SuccessFactors innehåller smarta verktyg och funktioner som gör tungrodda HR-processer till effektiva och funktionella användarupplevelser som ökar medarbetarnas engagemang. Utifrån de HR-data som genereras via systemets moduler finns ett omfattande underlag för strategiska analyser.

   

  Läs mer

  SAP SuccessFactors