CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har fått förtroendet att implementera HR-systemet SuccessFactors hos Martin & Servera. SuccessFactors från SAP kommer att utgöra basen i Martin & Serveras strategiska satsning HR 2023, där SuccessFactors blir navet i Martin & Serveras HR-landskap.

– Vårt val av systemplattform och införandepartner har föregåtts av ett omfattande förarbete. Nu är vi glada att vi kommit till en punkt där vi är trygga med hur vi ska realisera Martin & Servera-gruppens HR-strategi, säger Stefan Hjerne, chef för HR Shared Service på Martin & Servera, och fortsätter:

– Implementeringen är ett första steg i arbetet med att effektivisera, harmonisera och digitalisera Martin & Serveras HR-funktion för att erbjuda en enhetlig och digital medarbetarresa till alla Martin & Serveras anställda.

Målsättningen med transformationen av HR-system är dels att göra HR till en strategisk enhet för verksamheten, dels att göra verksamheten mer datadriven i syfte att få fram nya insikter och för att möjliggöra för chefer och medarbetare att få ett större ägandeskap av sina egna data.

I det första steget konsoliderar Martin & Servera sina kärnprocesser och masterdata inom företagets olika affärsområden och divisioner.

CGI levererar sedan tidigare sin lönesystemlösning POL till Martin & Servera och denna integreras nu med den nya HR-plattformen. Projektet för införandets första fas har redan påbörjats och fortsätter in under våren 2022.

Läs mer om hur vi på CGI kan hjälpa dig med HR-systemet SAP SuccessFactors.