CGI är ett av nyckelföretagen som Försvarsmakten samarbetar med för att kunna bygga ett robust försvar i dagens globala och digitala värld. Sedan 2014 har CGI och Försvarsmakten ett samarbete när det gäller kompetensförsörjning som innebär att medlemmar på CGI samtidigt kan ha en deltidstjänstgöring inom försvarsmakten. Men hur fungerar det i praktiken? Vi tar oss via Teams över till Enköping där CGI:medlemmen Anton Eklöf är krigsplacerad och reservofficer, för att få veta mer.

Berätta lite om din bakgrund, Anton. Vad förde dig dit du är nu?

Jag läste natur, matte o data på gymnasiet. Det självklara valet blev att göra GMU (grundläggande militär utbildning) då jag hade vänner som rekommenderade mig att göra det och jag ville vänta med att plugga vidare på högskola. Jag trivdes så pass bra att jag tog anställning där och jobbade med försvarsmaktens ledningssystem som soldat i fyra år. Sedan ville jag specialisera mig och gick en yrkeshögskoleutbildning till internet of things-utvecklare. Praktiken gjorde jag på nuvarande CGI, där jag jobbat med implementation av intelligenta fastigheter. Och på den vägen är det.

Men du har samtidigt en deltidstjänst i försvaret som du jobbar civilt?

Ja, det stämmer. I det civila började jag sakna det fysiska lite – att få vara ute i fält. Jag ville också gärna ha en fot kvar inom försvarsmakten, så de två senaste somrarna tog jag ut viss tjänstledighet för att kunna slutföra utbildning till Reservofficer. Nu är jag anställd som driftledare inom försvarsmaktens ledningssystem.

Vad tyckte du om reservofficersutbildningen?

Den var extremt givande! Den innehöll många ledarskapsutbildningar. Jag har gått igenom UGL, UL och LOS och utbildningar inom militärt ledarskap och pedagogik. Speciellt UGL:en var nyttig. Då åkte vi ut en vecka på internat. Vi utsattes för frågeställningar och man fick gräva djupt i hur man är som person, fick nyttig feedback om hur man är som ledare och gruppmedlem men också verktyg för hur man kan förbättra sin pedagogiska förmåga och interagera med människor. Allt detta har jag förstås nytta av även på CGI.

Finns det några synergieffekter med att jobba på båda ställena?

Ja absolut. När man jobbar inom båda organisationerna blir det tydligt att man har olika tankesätt civilt och militärt. Då går det att tillämpa ett utifrånperspektiv när det behövs. Försvaret är effektivt, bra på strukturer och på att kommunicera och där kan jag komma in med andra infallsvinklar, hitta nya lösningar och testa ny teknik. Och för CGI:s del kan jag ta med mig den tydliga strukturen och kommunikationen jag fått från försvarsmakten och implementera civilt.

Hur fungerar din anställning i försvaret i relation till CGI?

Det funkar bra. Jag upplever att CGI ser positivt på oss som är deltidsanställda i försvaret. Det var inga som helst problem att ta tjänstledigt så länge det gick att planera i förväg och det är också jättebra att CGI kan lönekompensera i de fall den civila lönen är högre än den militära.

Hur ser du på CGI:s roll för försvaret?

Det är viktigt att vi rustar upp och jag tycker det är bra att vi har ett starkare försvar. Det handlar ju inte enbart om att rusta för krig utan om ha beredskap i samhället för kriser och katastrofer. Nu är det största hotet cyberhot, där man förstör infrastruktur. Det är väldigt oroväckande och där måste vi ha ett sätt att skydda oss. Här har CGI en viktig roll att fylla som jag ser det.