Susanne Edvardsson

Susann Edvardsson

Director Consulting Services Insurance

Nya förändrade förutsättningar

Världsläget har stor påverkan på många verksamheter, med svängningar på börsen, hög inflation och nya förutsättningar till följd av exempelvis miljöpåverkan och nya sätt att ta betalt. Man ser också att nya bolag dyker upp med specialiserade erbjudanden som ökar konkurrensen.

Försäkringsbolag är idag redan digitaliserade till stor del, och för att hålla uppe förändringstakten i den operationella effektiviteten så ligger en del av utmaningen i att modernisera och förenkla ett vildvuxet applikationslandskap samtidigt som omvärlden förändras i snabb takt. Nya regelverk, ökat säkerhetsfokus och nya affärsmässiga förutsättningar gör en transformation komplex. Många har valt att arbeta agilt och iterativt för att minimera risken i en transformation, vilket leder till att projekten ofta tar lång tid att genomföra.  

Försäkringsbolag har mycket kunskap om hur deras kunder skall skydda sina hem, bilar och övriga verksamheter. Det medför att bolagen har väldigt mycket data om sina kunder. Rätt hanterat, så är det information som utgör en guldgruva om den används för digital innovation och att utveckla nya tjänster utifrån kundernas behov och situation. Ofta är detta en viktig diskussion kring hur långt man kan gå utan att inkräkta på kundernas integritet.

Ökad rörlighet och utmaningar

Affärsmodellen och kunderna är mer rörliga idag. Kunderna rör sig oftare mellan bolag, till skillnad från typiska bankkunder. Det gör att ett försäkringsbolag måste satsa mer på kundfokus och att behålla och utöka affären på existerande kunder med nya erbjudanden. Ofta har man också fler olika system för olika typer av försäkringar som man arbetar mycket med att förenkla och modernisera. Nya typer av försäkringar kring till exempel nya sätt att transportera sig ger utmaningar genom hela processen.

Jämfört med finansbranschen som pressats hårt av innovationen från FinTech-bolag har försäkringsbranschen kommit lindrigt undan – så här långt. Det är dock inte någon djärv förutsägelse att InsureTech kommer att kunna skaka om branschen rejält vilken dag som helst. Men det gäller att inte bli tagna på sängen.

Ökande innovationstakt

Nya tekniker och tjänster ställer också nya krav på hur organisationer arbetar. Detta gäller alltifrån molntjänster, SaaS och olika sätt att implementera MachineLearning, RPA och övriga AI-tjänster. Dessa återfinns både inom organisationen, för att effektivisera processer, men också i dialogen med kunder och anställda. Detta ställer krav på en organisation som arbetar agilt och ökar ofta komplexiteten i förvaltningen och leveranserna, både internt och i dialogen med leverantörer. Det ligger också en utmaning i att det saknas kompetens och detta sammantaget gör att kritisk kompetens försvinner och söker sig till bolag som arbetar innovativt och med ny teknologi.

Dolda risker i verksamheten

Vissa delar i verksamheten på ett försäkringsbolag motverkar en modernisering och förnyelse av IT-miljön. Avtalstiderna inom området pension är ofta mycket långa, vilket gör att det inte går att enkelt stänga ner ett system, flytta över allt till ett nytt system och köra i gång på nytt. Det blir helt enkelt för komplicerat och medför att många försäkringsbolag sitter kvar med gamla system.

Att behålla de äldre systemen och samtidigt sakna digital förnyelse innebär dock risker. De anställda som kan och förstår de gamla systemen har varit med i verksamheten under lång tid och är avgörande för att organisationen skall fungera. När de försvinner ökar riskerna ytterligare. Detta är faktorer jag inte ser att försäkringsbolagen själva tar med i sina riskvärderingsmodeller.

Min uppmaning till försäkringsbolagen är att göra en mer omfattande riskanalys. Man bör ställa sig frågan hur riskutsatta är man, både utifrån de åldrande systemen och utifrån bristen på kompetens, modernisering och modern digital innovation?

Hur kan CGI hjälpa till?

För att hjälpa försäkringsbolagen att minimera riskerna så har vi på CGI över 3500 medarbetare specialiserade på att hjälpa försäkringsverksamheter att bli digitala organisationer. Vi hanterar också årligen mer än 15 miljoner transaktioner från riskinformationsprodukter och processar premier för mer än 300 miljarder SEK genom system som vi hanterar.

CGI har också lång erfarenhet av att modernisera komplexa organisationer, processer och systemlandskap och kan genom vårt sätt att hantera risker samt säkerställa att våra projekt och försäkringskunder genomför sina transformationer enligt plan och budget.

Riskaptit? Gärna inom modernisering och innovation, inte genom att sitta stilla i båten.

Läs mer om hur vårt arbete inom försäkringsbranschen.

Läs mer

About this author

Susanne Edvardsson

Susann Edvardsson

Director Consulting Services Insurance

Susann Edvardsson har över 20 års erfarenhet av att realisera digitalisering inom finansbranschen både i Sverige och globalt. Några av Susanns nyckelområden är att ansvara för att utveckla och effektivisera CGI:s tjänster hos flera innovativa aktörer inom bank och försäkringsbranschen.