Flum, flummigare, flummigast? Det är nog Web3… Låt mig förklara vad detta avser.

De senaste åren har det inte bara talats mycket om Web3. Riskkapitalbolag och andra har dessutom investerat stora summor pengar i den senaste bolagstypen, så kallade Web3-bolag. Men frågan som många ställer sig är - vad betyder Web3 och framförallt allt - finns där något värde?

Låt oss ta det från början...

Det finns inte en allmängiltig definition på Web3 men vanligtvis ser man det som Internets sista ”uppgradering”. Uppgradering av vadå? Jo, av Web1 och Web2. Och vad innebär dessa begrepp? 

Webben, det vill säga world wide web, började på 1990-talet som en av flera tjänster på Internet – nätverket som kopplade samman akademiska institutioner, myndigheter och senare företag. Idag är det webben vi tänker på när vi tänker Internet. Det fungerade då som en stor encyklopedi av lätta, statiska webbsidor som man kunde läsa på datorn, men inte mycket mer. Det fanns alltså ingen interaktion mellan skaparen av webbsidan och användaren. Denna era har man i efterhand kallat Web1 och den kännetecknas av ”read-only” privilegier där man som användare enbart kan läsa och se information.

Runt 2004 börjar en ny era - Web2 - där användaren börjar bli delaktig och interagerar med webbsidan. Det är vid denna tid som online-spel, sociala medier, Youtube med flera blir populära. Man har med andra ord övergått till ”read/write”-privilegier där användarna även bidrar till materialet och det är där vi befinner oss idag.

Låt oss nu förstå Web3…

Web2-eran har hjälpt miljarder människor att börja använda Internet samt skapat en stark infrastruktur som har bidragit till grunden för vår välfärd. Detta har till stor del genomförts med hjälp av ett fåtal bolag såsom Meta, Youtube, Amazon och Google.

Även om dessa bolags medverkan har varit avgörande i utvecklingen anser vissa att de stora aktörernas makt har blivit allt för stor då de ensidigt kan bestämma vad, hur och när vi konsumerar information, underhållning med mera. Om man som användare inte följer deras regler kan man bli avstängd, som till exempel Trump blev från Twitter.

Utöver detta är man som användare indirekt tvungen att ge mycket personliga data vilka säljs vidare till reklamföretag för en stor summa pengar. Användarna är produkterna och pengarna går till de dominerande företagen i detta ekosystem. Det internet vi använder i dag är svårt att föreställa sig utan dessa aktörer, så man har inget annat val än att acceptera villkoren.

På samma sätt som BitCoin vill bryta sig loss från centralbanksvalutor så vill Web3 bryta sig loss från internets centralisering genom att ge makt till användaren istället för till Google eller Meta. Det är användaren som nu ska kunna skapa, förvalta och äga innehållet. Användaren ska dessutom kunna bestämma över sina data. Vill man sälja sina data till marknadsförare så är det också man själv som ska få ersättning. Användaren ska också kunna ta bort annonser om så önskas. Därför kallas denna nya era för ”read/write/own”.

Bild som demonsterar webben genom tiderna

Låt oss gå in på djupet…

Web3 är en form som bygger på olika tekniker och bättre val. Tanken är inte att ersätta webben utan istället behålla den tidigare formen och samtidigt ändra dess underliggande struktur – inte en revolution utan en reformation. De olika koncept som associeras till Web3 kan i vissa fall upplevas som de inte hör samman men alla dessa tekniker delar ett ändamål - att bryta isär det centraliserade internet och ge användarna kontroll över sina digitala liv.

Detta ska möjliggöras av kryptovalutor, ny grundläggande kommunikationsteknik, öppna sociala nätverk, P2P-marknader och av kritiska internetinfrastrukturer såsom decentraliserade namnservrar (DNS). Web3 innefattas alltså av mycket mer än just krypto, blockkedjor och andra produkter inom det kryptoekonomiska ekosystemet. Men det är dessa tekniker som är de mest signifikanta och de som bidrar mest till reformationen.

Web3 handlar inte om bättre hastighet, prestanda eller användarvänlighet. I själva verket är det, åtminstone idag, långsammare och mindre användarvänligt än existerande produkter. Web3 är ett paradigmskifte i makten om internet. Det handlar om vem som äger applikationerna som vi använder i vardagen. Det är en avvägning mellan användarvänlighet och kontroll.

Är detta paradigmskifte en verklighet?

Vid en första anblick kan detta tillvägagångssätt kännas mer demokratiskt och självklart. Däremot finns det flera kritiska frågor som man ännu inte har besvarat: Vill man som användare eller bolag verkligen äga och förvalta egna servrar? De flesta bolagen vill migrera till molnet, som är ju en centraliserad plattform. Vill man nu få molnet att vara decentraliserad? Det tror jag knappast.

Hur reglerar man en decentraliserad plattform? Vad händer om man har känsliga data? Vad finns det för incitament för att skapa en decentraliserad plattform? Hur ska dessa finansieras? Vilken affärsmodell ska följas? Förslagen på decentraliserade affärsmodeller är fortfarande otydliga och mindre robusta än de traditionella centraliserade.

Utöver detta påverkas användarvänligheten negativt. Ett centraliserat företag har en tydligare produktvision och kan snabbt iterativt lägga till ny funktionalitet. Ska man däremot lägga produkten som ett smart kontrakt på en blockkedja så blir det svårt att förbättra denna, då en av egenskaperna hos blockkedjor är att de är oföränderliga. I synnerhet om man vill använda BitCoin som betalmedel bör man fråga sig: hur ska man göra det skalbart och tillgängligt när man enbart kan göra 4–7 transaktioner/sekund till skillnad från VISA eller MasterCard som accepterar tusentals transaktioner/sekund?

Framtidsbild på web3…

Det finns fortfarande mycket som är oklart med Web3 och beroende på vem man frågar så har den personen en egen syn på Web3. Jag anser att det är många grundläggande frågor som bör adresseras innan Web3 blir en verklighet - om det någonsin kommer att ske.

Min uppfattning är att decentralisering kan vara bra ur vissa aspekter men opraktiskt i andra fall. Att konsumenten ska få ersättning för sina egna data istället för att exempelvis Meta får det, känns rimligt. Detta skulle då medföra att tech-jättarna måste hitta andra inkomstkällor vilket definitivt blir en stor utmaning för dem.

I dagsläget ser jag dessutom att kopplingarna mellan de olika decentraliserade tekniker man förespråkar kan vara diffusa. Därför tycker jag att Web3 är ett vagt samlingsbegrepp för, i viss utsträckning, orelaterade tekniker. Förespråkare av Web3 har visionen om ett nytt och förbättrat internet, men i mina ögon är det nog tyvärr mer flum än fakta.
 

About this author

Eric Pettersson Ruiz

Eric Pettersson Ruiz

Consultant

Eric Pettersson Ruiz är systemförvaltare på CGI. Eric har fått internationell uppmärksamhet för sitt arbete inom hur maskininlärningsalgoritmer kan användas för att bekämpa penningtvätt som görs med kryptovalutor. Han drivs av att förbättra och effektivisera nuvarande betalprocesser och metoder med hjälp av ...