Rakesh Kapoor är Vice President Consulting Services och Head of Financial Services på CGI. Rakesh har mer än 20 års erfarenhet av förändringsledning med fokus på att leda digitala förändringsinitiativ. Han har omfattande erfarenhet av program- och portföljhantering, leveranshantering- och styrning samt strategiplanering- och genomförande.  De senaste 15 åren har Rakesh varit verksam inom bankvärlden. Rakesh är utbildad civilingenjör.