Nordiska banker var tidigt ute med digitalisering. Många banker bröt helt ny mark med de IT-lösningar de utvecklade. Det är imponerande. Det innebär dock också att många bankers system och applikationer nu börjar få några år på nacken. 

I sig är det kanske inte något stort problem. Det finns självklart fullt fungerande system som kan tuffa och gå under flera decennier. Problemet uppstår när de åldrade systemen och applikationerna utgör en bas eller viktig funktion för andra funktioner och tjänster. Det kan nämligen hålla tillbaka utvecklingen och förhindra att nya tjänster och applikationer utvecklas.

Äldre och föråldrade i dubbel bemärkelse

Många av bankernas nyckelsystem ligger också på stordatorer. Det kan göra det svårt att effektivisera och modernisera dem. Kanske är det inte heller helt lätt att dra nytta av molnet för stordatormiljöer. Denna typ av system är ofta också helt avgörande för bankens verksamhet, varför de helt enkelt inte får stanna. 

För att ytterligare addera en komplexitet råder det brist på Cobol-kompetens på marknaden. De interna resurserna, med ovärderlig och gedigen erfarenhet, kan också ha varit med några år och börjar se fram emot ett välförtjänt avslut på yrkeskarriären.

För att kunna möta nya krav och samtidigt ta hand om och effektivisera bankens applikationer krävs att hanteringen av applikationer görs ännu effektivare. Det handlar inte bara om att hålla applikationerna vid liv, utan också om att kunna anpassa dem för att de bättre ska kunna tjäna verksamheten och kunderna framöver. Sammantaget är inte detta någon lätt nöt att knäcka.  

Applikations-partner

Oavsett vilken utmaning ni försöker lösa kan det vara bra att känna till att vi på CGI har 21 av de 25 största bankerna i Europa som kunder. Vi har dessutom ett stort antal Cobol-programmerare, som gjort att vi har kunnat leverera nya kunderbjudanden mycket snabbt även i stordatormiljö. 

För många kunder har vi bidragit till att hitta effektiva sätt att ta hand om en stor applikationsflora och säkra tillgängligheten för den under lång tid. Men vi har också utvecklat nya samarbetsformer, just för att vi ska kunna ge mer värde till kunderna. Dessa samarbetsformer har visat sig framgångsrika inom bankområdet där kännedom om verksamheten och att jobba nära tillsammans under lång tid är mycket viktigt. 

Det finns också mycket att vinna på att kombinera application management och application development i ett och samma team. Det har vi prövat vid en rad tillfällen. Därför erbjuder vi också hela agila team. Men kanske viktigast av allt är att vi förstår att era system är helt affärskritiska. Och det är där vi gör absolut störst nytta. 

Läs mer om CGI:s över fyrtio år långa historia av att stötta banker och finansinstitut runt om i världen eller kontakta oss för att diskutera hur vi kan effektivisera och modernisera din hantering av applikationer och applikationsutveckling.