Intåget av 5G kommer att medföra stora förändringar inom flera branscher. Ett starkt råd är att varje organisation bör bilda sig en uppfattning av hur 5G kan utveckla och påverka den bransch man verkar i. Denna rapport är en kort, lättläst sammanställning som tar dig igenom grunderna inom 5G och förklarar hur vi ser på utvecklingen i framtiden. Vi presenterar även CGI:s arbete och hur vi kan stötta dig och din organisation på resan mot 5G.

Skärmdump av förstasidan på CGI:s rapport: Resan mot 5G

5G-resan har redan börjat och det är hög tid att hoppa på tåget för att utforska och välja sin plats i de nya ekosystemen som kommer att uppstå. Vilka möjligheter kommer att skapa morgondagens konkurrensfördelar? Vilka partners är centrala för vår organisation? Hur kan vi öka vår effektivitet, eller utveckla vårt erbjudande i framtiden med 5G som en ny pusselbit?

För att hitta en ny position och identifiera vilka hot och möjligheter som kommer, gäller det att börja i tid – att låta organisationen vara öppen för nya möjligheter och att börja testa tekniken i praktiken redan nu. CGI hjälper företag med rådgivning och analyser och besitter djup kompetens inom det tekniska området. Med vår lokala närvaro har vi goda förutsättningar att förstå varje kunds specifika situation. Vi har också en global organisation som kan bidra med erfarenheter och perspektiv som är värdefulla när det gäller att förstå hur 5G kan förändra ekosystem, branscher och samhällen i stort.

Kontakta oss

Kontakta oss via din CGI-kontakt, eller skicka ett mail, så kontaktar vi er för en vidare dialog.