Jens Christian Volhøj

Jens Christian Volhøj

Director, Cloud Practice

När digital närvaro, tjänster, applikationer och service blivit helt avgörande för företags existensberättigande, blir det också viktigt att ha en snabb och effektiv process för applikations- och tjänsteutveckling. Näringslivshistorien är faktiskt full av verksamheter som hållits tillbaka för att utvecklingen av applikationer dragit ut på tiden eller att IT helt enkelt inte kunnat hålla jämna steg med verksamhetens krav.

För att öka hastigheten och kvaliteten i hela utvecklings- och leveransprocessen etablerades arbetsstrukturen DevOps. Tanken var att utveckling och drift inte längre skulle agera i två separata silos. Genom att riva gränserna mellan vanliga utvecklare och driftansvaret skapas bättre kontinuitet och tydligare ansvarsfördelning, vilket gör att det blir lättare att uppnå verksamhetens mål. Gott så långt!

Kärnan i DevOps är automatisering och agil metodik. Tanken är att ge utvecklare möjlighet att svara på verksamhetens behov nästan i realtid. Det gör att DevOps kan ta bort mycket av fördröjningarna som annars kan bromsa upp programvaruutvecklingen. DevOps leder till kontinuerlig integration, kontinuerlig distribution och kontinuerlig leverans.

Ta bort hindren för en fullt fungerande DevOps

Att implementera en DevOps-struktur är dock inte allena saliggörande. Medan utvecklingsprocessen blir smidigare och snabbare, kan istället inköp av hårdvara och mjukvara sätta käppar i hjulet, både för utveckling, test, uppdateringar och versionshantering. I värsta fall måste utvecklarna vänta på leveranser av fysiska servrar för att nya applikationer ska komma på plats och distribueras. Därför ligger det mycket i att DevOps och molnet går hand i hand. Jag ska ge några exempel på varför:

  • Historiskt har många företagssystem haft en distribuerad struktur. Med DevOps skapas istället en centraliserad struktur, med en centraliserad plattform för testning, driftsättning och produktion. Den centraliserade programvarudistributionen matchar väl den centrala struktur som molnet har, vilket gör att många av problemen som distribuerade strukturer skapade elimineras.
  • De flesta publika och privata molnleverantörer stödjer DevOps på ett systematiskt sätt i sin plattform, inklusive integrations- och utvecklingsverktyg. Denna snäva integration sänker kostnaderna förknippade med lokal DevOps-automationsteknik och ger centraliserad styrning och kontroll för en sund DevOps-process. Många utvecklare som går in i processen tycker att styrning håller dem borta från problem, och det blir lättare att kontrollera detta centralt via molnet jämfört med att försöka hålla koll på en rad olika avdelningar.
  • Molnbaserad DevOps där resurserna kan skalas upp och ner utifrån nyttjandegrad gör det enklare att spåra kostnaderna relaterade till utvecklingsresurser och anpassa dem efter rådande behov. I molnet redovisas oftast utnyttjandet per applikation, utvecklare, användare, data, och mycket mer. Traditionella system tillhandahåller vanligtvis inte det.

Detta är bara några exempel på de fördelar du får av att implementera en effektiv DevOps-struktur samtidigt som du lägger mer i molnet.

Vi på CGI hjälper en rad företag med stora och komplexa utvecklingsprojekt, att inte bara få en bättre organisation och uppföljning på projekten, utan också bättre kostnadskontroll, tydligare kravuppfyllnad och en smidig och helgjuten livscykelhantering.

Hur fungerar er utvecklingsprocess? Har ni anammat DevOps fullt ut? Hur kopplar ni molnet till er DevOps-struktur? Jag är intresserad av att höra hur ni gör och om det är något vi kan hjälpa er med.

About this author

Jens Christian Volhøj

Jens Christian Volhøj

Director, Cloud Practice

Jens Christian har över 20 års erfarenhet inom Manufacturing, Big Data, Advanced analytics, Artificial Intelligence, Machine Learning, IoT och IoT samt Business Intelligence och Data Warehouse. Jens Christian jobbar vid CGI:s verksamhet i Danmark.