Trycket att lägga allt mer IT i molnet är stort inom tillverkningsindustrin. De flesta har insett vilka möjligheter det ger. Men det är ofta lättare sagt än gjort för denna sektor som var tidigt ute att modernisera och som nu sitter med en stor legacy av äldre system som körs på lika gammal hårdvara. Många verkstadsbolag sitter idag med kanske tusentals olika applikationer på olika platser med olika driftleverantörer, många kanske ineffektiva och odokumenterade, och man har fokus på att hålla sin produktion igång. Det är därför inte konstigt om det finns en viss bävan inför molnmigreringen inom industrin. Det menar Henrik Leffler, Director inom Business Consulting, på CGI. 

”När man hör hur diskussionerna går så låter det dessutom ofta som att man måste byta ut alla system samtidigt i någon form av big bang. Det kan man göra, men man måste inte. Man kan också göra bytet successivt”, säger han.

Henrik menar dock att det senare är ett synsätt som ofta kommer i skymundan –  det är ju hetare att prata om sprillans ny teknik. Men många av de här äldre systemen utgör ju faktiskt bolagens ryggrad och är ofta väldigt stabila. Vissa kanske också stöder bolagets differentiering på marknaden, och den typen av system måste man vara rädd om så att man inte slänger ut barnet med badvattnet.

”Man kan alltså förenkla i flera steg utan att det behöver bli en ohanterlig jätteinvestering. Bara genom att ta servrar och lyfta dem till molnet sparar du ungefär 20 procent bara i rå driftskostnad, och det är bara början, även om fokus oftast ligger på att öppna upp för nya möjligheter än rena besparingar”,  säger Henrik.

Därför kanske det räcker med att byta ut vissa funktionaliteter i ett första skede, menar Henrik. Kanske finns det standardfunktioner hos molneverantören som man kan använda. Eller så går det kanske att automatkonvertera gammal kod till modern kod med hjälp av AI och på så sätt göra den möjlig att underhålla om man använder egenutvecklad kod, till exempel i vissa moduler eller integrationer.

”Man kan alltså förenkla i flera steg utan att det behöver bli en ohanterlig jätteinvestering. Bara genom att ta servrar och lyfta dem till molnet sparar du ungefär 20 procent bara i rå driftskostnad, och det är bara början, även om fokus oftast ligger på att öppna upp för nya möjligheter än rena besparingar”,  säger Henrik.

När man väl är där, har man ett mycket bättre läge för att kartlägga sin IT-miljö eftersom allt i molnet syns och loggas. Då får man en bra överblick över systemen och kan se vilka som ska behållas, moderniseras, slopas eller standardiseras. Sedan kan man arbeta strategiskt med sina data för att vässa sin konkurrenskraft, något som ibland kan ge payoff ganska snabbt:

”Ponera att ett verkstadsföretag har tusen kontrakt med råvaruklausuler. Om man då kan använda AI för att läsa dem och pinga inköpare när råvarupriserna har ändrats, då har man ett omedelbart business case, bara för att ta ett exempel”, säger Henrik och fortsätter:

”När jag jobbar med applikationsportföljer, eller molnmigrering, så handlar det ofta om att vara lyhörd för verksamheten. Tekniken är mogen och fungerar. Frågan är hur väl man känner sina miljöer, hur lång tid och hur mycket arbete som behövs för att känna sig trygg med förarbetet. Jag brukar pratat om projektperspektivet – hur kommunicerar vi och planerar vi?

CGIs tre steg för molnmigreringen:

  1. Få koll på portföljen, på servrar, operativsystem, förvaltning, kostnader, team, risker, kostnader och på vad alternativen är. Hur ska vi konsolidera, vad ska vi konsolidera, vad ska vi låta vara kvar, hur länge?
  2. Hur kan IT skapa värde? Var skapas ditt bolags differentierande förmåga? Där ska vi lägga energin. Om vi kan sänka kostnader genom outsourcing av delar av portföljen så kan det spara energi i organisationen och skapa ekonomiskt utrymme för modernisering.
  3. Använd moderna verktyg för att lyfta gammal IT. Vi kan använda nätverksagenter som analyserar vad som faktiskt finns på nätverket och hur det pratar med varandra, vi kan använda färdiga AI-verktyg för kodanalys eller kodkonvertering.

Läs mer om våra molntjänster för stora, komplexa verksamheter.