Henrik brinner för möjligheterna med den senaste tekniken för att skapa nya möjligheter till exempel med cloud och AI både vad gäller den befintliga IT portföljen och det allra senaste inom digitalisering. Egentligen är han nog mest svag mest för den ”tråkigaste” delen av portföljen, där nya perspektiv kan skapa mycket värde. Henrik brinner också för agile synsätt, kanske främst för hur man kan nyttja perspektiven i agile mot annat än bara scrum såsom skalbara arbetssätt, samt portföljdifferentiering.

Förutom att driva större projekt kopplade till komplexa IT frågor som Carve-Out eller cloudmigrering, är Henrik ansvarig för CGIs cloudrådgivning i region väst.