Om slaget tidigare stått mellan traditionell IT-drift, publika och privata moln, har hybridmolnet vuxit fram som ett självklart alternativ. Hybridmolnet är en kombination av publika och privata servrar. Här kan verksamheter till exempel använda det publika molnet till att lagra mindre känsliga data som kräver höga volymer och större flexibilitet, och det privata molnet för exempelvis integritetsklassad information.

Fördelar
  • Ökad affärsnytta genom optimerat IT-stöd.

  • Snabb driftsättning av nya lösningar och verktyg.

  • Hög självbetjäningsnivå.

  • Ökad produktivitet.

  • Lägre, flexiblare kostnader.

  • Innovation och tillväxt.

  • Hög skalbarhet, både upp och ner.

  • Robust IT-infrastruktur med förbättrad säkerhet.

  • Mindre behov av investeringar i uppstartsfasen.

Hävstång på affärsnytta

Hävstång på affärsnytta

Genom att nyttja skalbarhet, snabbhet och obegränsad kapacitet där det är möjligt och ansvarsfullt.

​Full kontroll

​Full kontroll

Låter dig upprätthålla en privat infrastruktur för privata resurser.

Flexibilitet

​Flexibilitet

Gör det möjligt att använda ytterligare resurser i det offentliga molnet när det behövs.

Kostnadseffektivt

Kostnadseffektivt

Möjlighet att skala upp till det offentliga molnet och endast betala för extra datorkraft när det behövs.