CGI pratar med Volker Römmeler, chef för Smart: Region och digital transformation på Volkswagen.

Användandet av digitala tjänster i bilar och andra fordon ökar stadigt och täcker idag allt från ruttplanering, transport till betalning. I den här artikeln, hämtad från Ratkaisu magazine* berättar Volker Römmeler om hur han tror att den här typen av tjänster kommer att utvecklas under decenniet.

Många städer lider av trängsel, dålig luftkvalitet och långa trafikköer. Ofta försöker man komma till rätta med problemen genom att införa trafikbegränsningar och förbud, men nu ser vi att städer som ligger långt fram i utvecklingen har börjat ta itu med problemen på innovativa sätt som ofta handlar om att organisera trafiken med digitala lösningar och tjänster. Sådana projekt pågår till exempel i Helsingfors och i flera större europeiska städer.

”Vi befinner oss i en situation där vi måste omorganisera den framtida trafiken. Det handlar inte bara om att ta fram nya tjänster, ny teknik och ny infrastruktur, utan också om att hela städer, eller till och med regioner, måste tänka nytt när det gäller att transportera människor och varor, säger Volker Römmeler, chef för Smart: Region och digital transformation hos Volkswagen.

Som ett led i den filosofin utökar Volkswagen sin bildelningstjänst WeShare. Tjänsten startade i Berlin redan 2019 med 1 500 e-golfbilar och nu finns redan 50 000 registrerade kunder i staden. Under 2020 kommer ytterligare sju större europeiska städer att få tillgång till WeShare-tjänsten och målet är att ha en bilflotta med cirka 8 500 bilar i dessa städer under 2020.

Alternativ till taxi och kollektivtrafik

En körande, gul Moia skåpbil

Hamburg har som mål att vara en föregångsstad för framtida transporter genom att minska utsläpp, erbjuda nya mobilitetstjänster och att samla in data för att utveckla nya transporttjänster. Staden har bland annat arbetat med Volkswagen för att testa förarlös körning och parkering samt MOIA-elbilar (som utvecklas av Volkswagens startupbolag med samma namn). Det helt eldrivna fordonet är baserat på en Volkswagen-skåpbil och passagerarna delas upp utifrån planerad destination i den tillhörande medpassagerartjänsten. Kunderna kan beställa MOIA-tjänsten via en app till en virtuell hållplats och får betala ett pris som i genomsnitt ligger någonstans mellan priset på kollektivtrafik och en taxiresa.

Utmaningarna kräver en helhetssyn

Nya tjänster som MOIA är viktiga, men Römmeler anser att övergången till eltrafik är lika viktig eftersom det minskar utsläppen av växthusgaser. För att lyckas uppfylla miljömålen behövs dock en utbyggd laddinfrastruktur för elbilar, en utveckling som bara är i sin linda i de flesta städer. Framtidens smarta städer kommer också att kräva tillgång till data och höghastighetskommunikation för att kunna dra nytta av innovationerna fullt ut.

”Vi måste ha en helhetssyn på utmaningarna med framtidens transporter – inte bara när det gäller transport av människor och varor utan också när det gäller transport av data. Vi behöver algoritmer, stadsspecifika öppna dataplattformar och analyser för databehandling. Det är sådant som vi behöver hitta lösningar på tillsammans med våra samarbetspartners. CGI är en stark sådan partner, särskilt när det gäller integration av olika tekniker, säger Römmeler.

Höga förväntningar på 5G

Datakommunikationsanslutningarnas prestanda utgör flaskhalsar för utvecklingen av smarta städer och intelligenta transporter. Det är därför inte konstigt att förväntningarna på 5G-tekniken är höga. Enligt Römmeler har möjligheterna med 5G inom transportsektorn först nyligen undersökts ordentligt, så därför är det svårt att uppskatta de konkreta effekterna i detalj. Det är däremot känt att 5G- och maskininlärningsmodeller som tolkar trafik kommer att förbättra dataflödet mellan fordon och olika plattformar, något som skapar förutsättningar för ett smidigt och säkert trafikflöde och för vidareutvecklingen av förarlösa fordon.

Römmeler påpekar att även om många människor fortfarande kommer att äga bilar, så kommer själva underhållet och ägarskapet att se mycket annorlunda ut i framtiden. MaaS (Mobility as a Service) och relaterade tjänster blir för många människor viktigare än att ha en egen bil eller en specifik logga på huven. Kunder som använder transporttjänster vill komma från A till B snabbt och enkelt. Därför kommer också helt nya affärsmodeller inom både B2B och B2C att utvecklas, menar han.


De tre hörnstenarna för smart trafik är:

  1. Nya transporttjänster.
  2. Snabba datakommunikationsanslutningar.
  3. Dataanvändning.

 

*Ratkaisu magazine publiceras flera gånger per år av CGI i Finland.