CGI meddelar att företagets egenutvecklade lösning för Säker Digital Kommunikation (SDK) nu har blivit godkänd av SKR och Inera, och kan tas i drift. SDK är en standard för överföring av känslig eller sekretessbelagd data mellan verksamheter inom det offentliga. Lösningen erbjuder ett heltäckande system för att möjliggöra effektivt och digitalt informationsutbyte mellan exempelvis regioner, kommuner och myndigheter.

SDK-standarden har tagits fram för att personal som hanterar känsliga uppgifter kring medborgare, som journaler, beslut, elevinformation eller polisuppgifter ska kunna samarbeta bättre och överföra information digitalt på ett säkert och pålitligt sätt.

- Med vår lösning kan personal arbeta mer digitalt och effektivt, samtidigt som de högt ställda kraven på säkerhet och integritet uppfylls, säger Gustav Ruthgård, Produktchef Public Welfare, på CGI. Tidigare hanterades dessa uppgifter på fax eller att anställda fick skriva ut och ta med sig dokument mellan olika instanser för att kunna samarbeta på olika sätt och för att hjälpa medborgare.

Lösningen går längre än kraven

CGI:s SDK-lösning består av tre tekniska komponenter: accesspunkt, meddelandetjänst och meddelandeklient. Samtliga komponenter är godkända. Lösningen har också funktioner och säkerhet som går utanför kraven, exempelvis att krypteringen bibehålls genom hela lösningen även om standarden inte kräver detta. CGI:s SKD-lösning kan också integreras med andra system, som ärendehanteringssystem, där krypteringen följer med hela vägen, för ökad säkerhet och smidighet.

- SDK-lösningen kommer att kunna effektivisera många delar av offentlig verksamhet som hanterar känslig eller sekretessbelagd information, på ett mycket säkert och digitalt sätt, säger Gustav Ruthgård. Vår SDK-lösning har potential att öka samarbetet mellan olika delar inom det offentliga för att i slutänden kunna erbjuda bättre service till medborgare.

Ansvaret och översynen av standarden SDK har nyligen flyttats till digitaliseringsmyndigheten DIGG, så att den på sikt ska kunna användas inom fler delar av det offentliga. CGI:s lösning är även godkänd för en eventuell utökad användning.

Vill du veta mer om CGI:s lösning? Läs mer här.