15 Februari 2022

CGI genomför varje år en omfattande undersökning, VoC, som bygger på djupgående intervjuer med totalt 1695 chefer och beslutsfattare från stora verksamheter runt om i världen. Bland resultaten i den senaste undersökningen framkommer att skandinaviska verksamheter har svårt att realisera sina digitala strategier, där företagskultur och brist på förändringsledning är bland de största hindren. Skandinaviska verksamheter har också en mindre visionär syn på vad digitaliseringen ska ge utan fokuserar i större utsträckning på effektivitet och ROI jämfört med företag i andra regioner. 

Trots att Skandinavien är rankat som den mest digitalt mogna regionen i världen uppger bara 15 procent av de skandinaviska verksamheterna att deras digitaliseringsstrategi har börjat generera resultat, vilket kan jämföras med 20 procent globalt. Andelen verksamheter i Skandinavien som ändå fått bra resultat på sina digitala transformationsprogram har ökat något jämfört med föregående år, men är ändå lägre än det globala genomsnittet.[1]  

Skandinaviska verksamheter har också avsevärt större fokus på effektivitet och ROI i sina digitaliseringsinitiativ jämfört med globala verksamheter. En övervägande majoriteten av de skandinaviska verksamheterna (82 procent) anger att optimering och effektivisering av den befintliga verksamheten är en viktig affärsprioritering, medan bara 69 procent av de internationella verksamheterna prioriterar det området.[2]  

Skandinaviska verksamheter har ROI som sin största prioritering och rankar det 1,8 på en tiogradig skala där 1 är störst betydelse. De globala verksamheterna har digitaliseringen som främsta mål att svara upp mot kundernas förväntningar och ROI är inte ens med bland deras fem viktigaste prioriteringar. [3]

Fokuset på att trimma den befintliga verksamheten och snabbt kunna få avkastning på digitala initiativ står också i stark kontrast till skandinaviska verksamheters medvetenhet om att deras bransch kan utsättas för oväntad konkurrens från icke-traditionella spelare på deras marknad. Det är inte ens med som en av de fem största drivkrafterna för internationella verksamheter.[4]

Det som hindrar skandinaviska verksamheter att uppnå sina prioriteringar skiljer sig också markant från resten av världen. Medan internationella verksamheter uppger att kostnadskontroll och brist på budget är de största hindren för att kunna uppnå sina affärsprioriteringar (64%) så uppger 62 procent av de skandinaviska verksamheterna att företagskultur och brist på förändringsledning är de största hindren för att uppnå sina prioriteringar.  

”Att skandinaviska verksamheter inte är mer visionära och innovativa i sin digitalisering är mycket oroande, särskilt med tanke på att vår digitala mognad sätter ett större tryck och högre förväntningar på verksamheter att möta kunder och partner digitalt, säger Jens Lee på CGI. Jag tolkar detta som en illavarslande försiktighet som kan få förödande konsekvenser framöver”. 

För mer information om de globala resultaten i CGI:s VOC, se https://www.cgi.com/en/voice-of-our-clients. För mer information om de lokala resultaten i CGI:s VOC, kontakta Robert Almqvist


[1] Digital strategy implementation stage
[2] Business Priorities (by Response)
[3] Industry trends (by Importance)
[4] Factors impacting digitization