CGI Voice of Our Clients

Resource center

Executives indicate progress with producing results from their digital strategies, with 25% achieving such results in 2022. In examining the insights from this 25% who are digital leaders, some common attributes emerged.

I CGI Voice of Our Clients 2022 presenteras resultaten från våra intervjuer med 1 675 chefer inom de branscher och geografiska områden som vi arbetar inom. Dessa strategiska samtal ger en unik inblick i hur organisationer ser på hur makrotrenderna...

I CGIs årliga undersökning VoC framkommer att skandinaviska verksamheter har oväntat stora utmaningar med samarbete, såväl internt som externt. På frågan om vilka de största hindren för att uppnå verksamhetens mål är, anger skandinaviska verksamheter samarbete internt och externt 2,5...

I CGIs årliga undersökning VOC ingick i år 1695 ledare och beslutsfattare från stora företag och organisationer över hela världen. Där framkommer bland annat att skandinaviska verksamheter ser miljömässig hållbarhet som en mycket viktig del i att skapa värde för...

CGI genomför varje år en omfattande undersökning, VoC, som bygger på djupgående intervjuer med totalt 1695 chefer och beslutsfattare från stora verksamheter runt om i världen. Bland resultaten i den senaste undersökningen framkommer att skandinaviska verksamheter har svårt att realisera...

Robert Almqvist
Robert Almqvist

Vi vet saker som andra inte vet

11 November 2020 Varje år sätter vi på CGI oss ner med närmare 1 500 kunder runt om i hela världen och genomför en lång och bred intervju. När andra rapporter inte sällan baserar sig på webbenkäter, eller korta telefonsamtal, sitter vi med...

Annually, CGI leaders around the world meet face-to-face with business and IT executives to gather their perspectives on the trends affecting their enterprises, including business and IT priorities, budgets and investment plans.