CGI Voice of Our Clients

Resource center

CGI genomför varje år en omfattande undersökning, VoC, som bygger på djupgående intervjuer med totalt 1695 chefer och beslutsfattare från stora verksamheter runt om i världen. Bland resultaten i den senaste undersökningen framkommer att skandinaviska verksamheter har svårt att realisera...

I CGIs årliga undersökning VoC framkommer att skandinaviska verksamheter har oväntat stora utmaningar med samarbete, såväl internt som externt. På frågan om vilka de största hindren för att uppnå verksamhetens mål är, anger skandinaviska verksamheter samarbete internt och externt 2,5...

I CGIs årliga undersökning VOC ingick i år 1695 ledare och beslutsfattare från stora företag och organisationer över hela världen. Där framkommer bland annat att skandinaviska verksamheter ser miljömässig hållbarhet som en mycket viktig del i att skapa värde för...