I CGI:s årliga undersökning VOC presenteras resultaten från våra enskilda intervjuer med ett stort antal ledare inom de branscher och geografiska områden där vi är verksamma. För 2022 blev det 1695 intervjuer. Dessa strategiska diskussioner ger unika insikter i hur organisationer ser på effekterna av makroekonomiska trender, industritrender och prioriteringar, innovationsinvesteringar med mera.

Ledarna uppger i år att de fått en bättre utdelning på sin digitalisering jämfört med tidigare år. 25 procent uppger att de nått sina mål jämfört med 20 procent 2021. Kulturell förändring och förändringshantering fortsätter att vara de största utmaningarna för både företagsledare och offentliga ledare när de arbetar med sin digitala agenda.

När man granskar insikterna från de 25 procent som uppnår resultat och som är digitala ledare, framträder några gemensamma egenskaper. Digitala ledare är till exempel mer fokuserade på hållbarhet, uppnår en närmare anpassning mellan affärsverksamhet och IT och moderniserar fler tillämpningar. Här behöver man givetvis tänka på kausaliteten och titta närmare på vilka industrier och typ av verksamhet man bedriver.

Läs mer om egenskaperna hos digitala ledare för 2022 (på engelska).

Läs våra insikter om digitala ledare för 2021 (på engelska).