I CGI Voice of Our Clients 2022 presenteras resultaten från våra intervjuer med 1 675 chefer inom de branscher och geografiska områden som vi arbetar inom. Dessa strategiska samtal ger en unik inblick i hur organisationer ser på hur makrotrenderna och trender inom olika branscher påverkar beslut inom hur verksamheter prioriterar sina investeringar med mera. I den här sammanställningen räknar vi upp de mest inflytelserika makroekonomiska trenderna år 2022.

Chefer som anger att följande makrotrender har stor inverkan* på deras organisation.

66% 
Teknik och digital acceleration, särskilt ökande digitala förväntningar från kunder och medborgare
49% 
Förändrad social demografi, inklusive åldrande befolkning och brist på kompetens
39%
Klimatförändringar, inklusive energiomställningen och accelerationen mot en minskning av koldioxidutsläppen
30% 
Omkonfigurering av försörjningskedjan för att minska risker och öka motståndskraften mot störningar
 
12% 
Avglobalisering, att en del av produktionen av varor och tjänster återförs till regionen

 

 

 

 

 

 

Även om dessa makrotrender påverkar alla branscher i varierande grad, kräver varje bransch olika svar. Läs mer i vårt whitepaper: Trenderna som formar vår framtid: En inledning till strategisk planering (på engelska).

För ytterligare insikter från 2022 Voice of Our Clients om dessa makrotrender, inklusive en jämförelse av svaren från europeiska och nordamerikanska chefer, ladda ner PDF-filen (på engelska).
 

* Poäng på 8 eller högre på en skala från 1 till 10, där 10 är det högsta värdet.