Gustav Ruthgård har lång erfarenhet i arbete med att realisera digitalisering inom offentlig sektor med över 15 år i olika roller. Några av Gustavs nyckelområden är produkt och tjänsteutveckling, digitala ekosystem och integrationer samt e-legitimationer och digitala underskrifter.