Gustav Ruthgård

Gustav Ruthgård

Produktchef Public Welfare

För en effektiv välfärd där individens behov sätts i centrum, är digital samverkan mellan organisationer avgörande. Utbyte av känslig information behöver därför hanteras löpande och på ett säkert sätt.

På uppdrag av SKR har Inera tagit fram standarden säker digital kommunikation, SDK. Några få aktörer är anslutna, men många fler behöver ansluta sig för att uppnå den stora effekten – att känslig information kan utbytas där det finns behov inom hela den offentliga sektorn. Mer information om SDK och vad det innebär för den offentliga sektorn hittar ni här.

Inkludera alla behov

En ytterligare komponent som är avgörande för en lyckad realisering, är att också inkludera verksamheternas samtliga behov. De primära behoven är tydliga och enkla att hantera, såsom att skriva, adressera och skicka meddelande, läsa och svara på inkommande meddelande.

Måste bli lätt att hantera information korrekt

För att skapa verklig nytta för era verksamheter behöver nästa nivå av behov identifieras, och lösningar behöver tas fram. I utvecklingen av vår nya kompletta SDK-lösning, internt kallad Merkurius, identifierar vi utökade behov för verksamheter inom den offentliga sektorn. Det måste bli lätt att hantera information på ett korrekt sätt. Informationen behöver kategoriseras och fördelas så att användarens arbete underlättas. Informationen kommer behöva sammanställas, exporteras och gallras på ett effektivt sätt. Vi behöver se till att informationen enbart öppnas och läses av rätt mottagare och att en effektiv och korrekt loggning förs och kan granskas över tid. 

Var är ni? 

Att omfamna samtliga behov innebär att våra experter också kan samverka med slutanvändarna när kritiska designval för lösningen skall göras. Varje aktör har därför en avgörande roll i att bidra med sina behov och insikter.
Hur kretsar era tankar kring SDK? Är ni redan en av pionjärerna som är anslutna? Är ni på väg eller har ni ännu inte startat er resa?
Oavsett vilken fas ni befinner er i så vill vi gärna att ni delar era tankar. Vi har djupdykt i dessa frågor och är redo att möta er i dialog.

Tillsammans säkrar vi era behov för framtidens lösning.

Läs mer om CGI:s SDK lösning Merkurius  

About this author

Gustav Ruthgård

Gustav Ruthgård

Produktchef Public Welfare

Gustav Ruthgård har lång erfarenhet i arbete med att realisera digitalisering inom offentlig sektor med över 15 år i olika roller. Några av Gustavs nyckelområden är produkt och tjänsteutveckling, digitala ekosystem och integrationer samt e-legitimationer och digitala underskrifter. Gustav är har också lång erfarenhet av ...