CTC, som utvecklar, tillverkar och säljer värmepumpar och brännare, har valt CGI som sin implementationspartner av det nya affärssystemet Infor Cloud Suite Manufacturing för att stötta företagets tillväxt och digitala transformation. Lösningen levereras som en multitenant-molnlösning via Amazon Web Services (AWS).

2023 firade CTC hundraårsjubileum som tillverkande bolag. Företaget är aktivt med varumärkena CTC, för värmepumpar, och Bentone, för gas- och oljebrännare. Sedan 2017 ägs CTC av Nibe Group. Den globala omställningen mot mer hållbar uppvärmning i kombination med de senaste årens höga elpriser har gjort att efterfrågan på CTC-produkter och tjänster kommer att öka dramatiskt de närmaste åren, från ca 15 000 enheter per år till 100 000. Detta ställer mycket stora krav på verksamhetens produktionskapacitet och effektivitet.

CTC har också ambitiösa mål för sin digitala transformation. Det gjorde att verksamheten behövde ett nytt affärssystem och en lösning för datadriven tillverkning samt ett system som kan hålla ihop och standardisera verksamhetens drift- och tillverkningsprocesser globalt och samtidigt skapa en plattform för fortsatt tillväxt.

- Flytten till ett nytt affärssystem utgör i hög grad en förändringsprocess för verksamheten, säger Helene Richmond, CTCs VD. Vi behövde en partner som hade stor förståelse för vår verksamhet och vilka utmaningar vi brottas med, samtidigt som de behövde kunna anpassa projektet efter vår kultur och våra interna behov. Vi fick redan i anbudsfasen se ett väl utvecklat och dokumenterat implementationsprojekt, som gav oss stort förtroende för CGI som implementationspartner och för Infor Cloud Suite som produkt.

CGI och Infor kommer att hjälpa CTC att implementera en lösning som har förmåga att hantera komplexa processer och även erbjuder en rad branschspecifika funktioner. Systemet Infor Cloud Suite Manufacturing, som baseras på Infor M3, kommer att ge CTC den nivå av affärsflexibilitet som verksamheten behöver. Med en multitenant-molninstallation kan verksamheten också dra nytta av kontinuerliga uppdateringar utan att det kräver stora administrativa resurser av det interna IT-teamet. Dessutom kan nya affärsenheter introduceras på ett snabbt sätt.

- Vi är glada över att CTC har valt CGI som partner tillsammans med Infors affärssystem, säger Elin Persson, CGI. Med det nya systemet kommer CTC att kunna förenkla och effektivisera sin verksamhet och samtidigt växla upp tillväxten i den takt de önskar.