Syftet med detta integritetsmeddelande är att informera dig om våra rutiner i samband med insamling, användning och utlämnande av de personuppgifter som du delar med oss.

Denna policy gäller för www.cgi.com och alla auktoriserade undersidor som uttryckligen antar, visar eller länkar tillbaka till denna policy

För invånare i Kalifornien, se CGI:s meddelande för konsumenter i Kalifornien CGI Notice for California Consumers.

Insamling och användning av personuppgifter

Vi kan samla in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när:

  • Du begär information om våra tjänster;
  • Du skickar in frågor till oss;
  • Du prenumererar på våra tjänster; och
  • Du väljer att skicka in ditt CV i samband med karriärmöjligheter som publiceras på vår webbplats.

De personuppgifter som du lämnar kan användas för att kommunicera med dig i samband med dina olika förfrågningar och prenumerationer eller för att kunna överväga dig i anställningssyfte. Personuppgifterna kommer att sparas under den tidsperiod de är nödvändiga för det syfte som de samlades in för

Utlämnande av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att delas utanför det land där du befinner dig, med relevanta koncernbolag inom CGI som ansvarar för att hantera dina förfrågningar, prenumerationer eller ansökningar. Förteckningen över CGIs dotterbolag och deras lokaliseringsland finns tillgänglig på https://www.cgi.com/offices.

Där sådana överföringar sker har CGI implementerat interna integritetspolicyer och processer som säkerställer en hög skyddsnivå för dina personuppgifter i alla koncernbolag inom CGI, oavsett var personuppgifterna härstammar från eller behandlas.

Vi kan också dela uppgifter som du tillhandahåller med tjänsteleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning, t.ex. tredjepartsleverantörer av innehåll som underlättar evenemangsregistreringar, stöder visning av CGI-videor och möjliggör delning av CGI-innehåll i sociala medier. Dessa leverantörer är avtalsmässigt begränsade från att använda eller avslöja uppgifterna, utom när det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster till oss eller för att uppfylla rättsliga krav. Dessutom kan vi dela med oss av personlig information när du vill, t.ex. när du anmäler dig till ett webbseminarium eller betalar för en tjänst. Dessutom kan vi komma att lämna ut uppgifter om dig när vi är skyldiga eller tillåtna enligt lag att göra så.

Våra säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter

Vi upprätthåller rimliga fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, användning och utlämning av personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss.

Det bör noteras att vi inte kan hållas ansvariga för personuppgifter som du delar eller lägger ut på offentliga platser, t.ex. våra bloggar. Sådana offentliga utrymmen kan ses av alla som besöker vår webbplats och faller därför utanför tillämpningsområdet för denna policy.

Tillgång, granskning och rättelse

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. För legitima syften kan du korrigera eller motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter. Du har också rätt att begära att få dina personuppgifter i ett strukturerat och standardiserat format.

Om du har en sådan begäran eller ett sådant klagomål kan du skicka ett e-postmeddelande till privacy@cgi.com eller skriva till CGI:s Chief Privacy Officer på adress Immeuble CB16, 17 place des Reflets, 92097 Paris la Défense cedex, France.

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten om CGI inte kan tillgodose din begäran på ett korrekt sätt.

Länkar till webbplatser som inte är CGI och applikationer från tredje part

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser och applikationer från tredje part som inte är anslutna till CGI (t.ex. YouTube och Vimeo för videor, Google för kartor, ShareThis för social delning, Twitter- och Facebook-flöden, Digicast för webbsändningar m.m.). CGI stöder eller rekommenderar inte på något sätt sådana webbplatser och program från tredje part. CGI är därför inte ansvarig för integritetspraxis eller innehåll på sådana webbplatser och tillämpningar från tredje part som omfattas av sina egna integritetspolicyer. Om du väljer att gå in på sådana länkar uppmanar vi dig att läsa igenom alla integritetspolicyer för webbplatser från tredje part innan du skickar in dina uppgifter.