Anna Angenete är senior konsult inom hälso- och sjukvård. Hennes expertområden är verksamhetsutveckling, strategi och ledning och hon har med sin bakgrund som specialistsjuksköterska närmare 20 års erfarenhet av att framgångsrikt leverera värde till såväl privata som offentliga vårdgivare. Anna har ett starkt engagemang för arbetsmiljön inom hälso-och sjukvård.