Jakob Hedelin

Jakob Hedelin

Senior konsult e-hälsa

Vi behöver fler händer i vården, men som SKR skriver i rekryteringsrapporten 2020 ”Möt välfärdens kompetensutmaning” så kommer det inte att finnas tillräckligt med händer. 

Det finns inte EN lösning på problemet med för få händer i vården. Det måste till många olika lösningar för att befria händernas ägare från arbetsuppgifter som kan tas bort, förenklas eller automatiseras. Allt för att kunna ägna tid åt det vårdarbete som bara kan skötas genom mänsklig kontakt. 

Behöver vi bara fler händer till vård och omsorg?

Mobila arbetssätt är en del av lösningen. Sjuksköterskor och undersköterskor till exempel tillbringar onödigt mycket tid med att springa till patienterna, utföra sina arbetsuppgifter, skriva resultaten på lappar och sedan rusa, ja gå långsamt hinner man inte, till sin arbetsstation, det vill säga till en dator med en sladd i väggen, för att knacka in uppgifterna. 

Logga in i datorn, vänta…. Logga in i journalen, vänta …. Leta reda på patientens journal och finna rätt fält att fylla i uppgiften i, signera… logga ut. Vid ett test tog det arbetsflödet sex(!) minuter. Det tog ”bara” fyra minuter att ta NEWS-kontrollerna. Detta var på en patient. Tio minuter totalt. 

Knöligt, eller hur? Här ett lite enklare alternativ:  

Ta upp din mobil som du loggade in på när du gick på ditt pass. Öppna telefonen med tummen, öppna appen ”NEWS kontroller”, scanna patientens armband, skriv in kontrollerna med en hand, klicka ok och signera med tummen. Klart. Patientens vitalparametrar är i realtid registrerade och signerade i patientens journal 

Byt ut NEWS-kontrollerna mot något annat som skall registreras exempelvis vätskelista, vändschema, administration av läkemedel och applicera samma arbetsflöde som ovan. Du får då: Rätt tid för administrering, rätt patient scannad, rätt läkemedel scannat, – allt på kortare tid. Och du gör det med en hand. Ingen padda, ingen bärbar dator behövs. Och du kan gå till nästa patient utan att passera en fast arbetsstation. 

Eller byt ut läkemedel och kontroller ovan mot provtagning. Då får du dessutom exakt tid på när provet togs, rätt analyser, rätt patient scannad och rätt rör scannat. Tiden när provet togs måste man ju annars skriva in manuellt i journalsystemet.  

Genom att arbeta med mobil enhet sparar du tid, mycket tid. I Finland har man mätt hur mycket tid man sparar. Det visade sig att på en avdelning med 25 platser var tidsbesparingen 92 minuter med två mätrundor. På en strokeavdelning kan du göra åtta rundor! Det är bara att räkna…  

Och det blir dessutom mer rätt. Det finns undersökningar som visar att man minskar antalet felregistreringar med 75 procent genom att registrera värden direkt i realtid med mobil jämfört med att skriva på lapp och registrera senare. 

En mobil löser inte alla problem med för få händer men är definitivt en del av lösningen. Och det finns fler fördelar med en mobil: 

Koppla in kallelsesystemet i mobilen och du får en ”tyst” avdelning. Du får bara samtal från dina patienter. De andra på avdelningen hör inte när dina patienter ringer. Existerande system idag hanterar vidarekoppling om man inte kan svara. Det minskar den lågintensiva stress som ett ständigt blinkande och pipande utgör.  

Och vidare, du har alltid vårdhandboken till hands, lokala PM om du undrar något om rutiner, katalog från klinisk kemi med analyser, rör, och vad man måste tänka på vid vissa analyser.  

Du har också FASS i handen. Möjligheterna är om inte oändliga, så många! Du kan scanna läkemedelstransporten när den kommer till din avdelning och registrera att du tagit emot den. Du kan använda mobilen för att scanna och beställa avdelningens arbetskläder. För att inte tala om allt annat du skulle kunna scanna trådlöst på ett sjukhus. Vi behöver alltså inte SPRINGA fram och tillbaka. Vi kan GÅ och utföra en arbetsuppgift och sedan GÅ till nästa, utan att passera datorn!  

Ett införande av mobila arbetssätt kommer att i grunden förändra arbetet på avdelningen. Alla måste vara med för att ett förändringsarbete som det ska lyckas. 

Det här är inte raketforskning! Tekniken finns redan, både i form av mobiler med applikationer som stöder scenarierna. 

Finns det inga problem kan man undra? Jo naturligtvis. Nya arbetssätt kräver förändringsarbete och verksamheten måste ha möjlighet att själva driva och styra utvecklingen. Vi på avdelningen, kliniken måste själva fundera på hur vi vill arbeta. Vilka arbetsflöden som behöver ändras. Hur skall vi jobba ihop med den nya tekniken till hands? Hur skall vi kommunicera med varandra via mobilen?  

Ett införande av mobila arbetssätt kommer att i grunden förändra arbetet på avdelningen. Alla måste vara med för att ett förändringsarbete som det ska lyckas. Men förändringsarbetet måste genomföras, vi kan inte bara springa fortare, och så många fler händer finns som sagt inte till hands! Vi behöver inte bara fler händer – vi behöver att det händer.

Läs mer om CGI:s tjänster inom hälsa, vård och omsorg

About this author

Jakob Hedelin

Jakob Hedelin

Senior konsult e-hälsa

Jakob Hedelin är seniorkonsult inom hälso och sjukvård på CGI med verksamhetsområden som verksamhetsutveckling och förändringsledning. Jakob har lång erfarenhet som sjuksköterska och IT-konsult och har ett starkt engagemang för sjukvårdens digitala arbetsmiljö.