Jakob Hedelin är seniorkonsult inom hälso och sjukvård på CGI med verksamhetsområden som verksamhetsutveckling och förändringsledning. Jakob har lång erfarenhet som sjuksköterska och IT-konsult och har ett starkt engagemang för sjukvårdens digitala arbetsmiljö.