I december 1895 tog Wilhelm en bild av hustrun Berthas hand. Det som var lite speciellt med just denna bild var att hennes ringar tycktes sväva utanpå ringfingrets skelett. Wilhelm hette Röntgen i efternamn och hans innovation lade grunden till mycket av den moderna medicinen. Nu ska AI ta den vidare.

Idag spelar radiologerna, specialistläkarna som fokuserar på avbildningar av människors inre, en mycket central roll i många medicinska processer och behandlingar. Tekniken har kompletterats och förfinats genom åren, bland annat med magnetkameror och ultraljud. Men utvecklingen har också fört med sig stora utmaningar.

”Med digital lagring kan bilderna, tillsammans med annan relevant information, göras tillgängliga från var som helst i världen vilket har gjort det enklare än någonsin att hantera till exempel second opinion. Experter på andra sidan jorden kan nu enkelt anlitas vid behov. Samtidigt har vi i dagens sjukvård mängder av bildmaterial som inte är kompatibelt med andra lösningar”, säger Fredrik Augustsson, ansvarig för hälsoteknik på CGI i Sverige.

AI uppfostras för att ge en second opinion

Idag sker den snabbaste utvecklingen av medicinsk bildbehandling inom AI, artificiell intelligens, som visat sig vara en utomordentligt kraftfull teknik för analys och bedömning av bildmaterial. Systemet ”uppfostras” genom att matas med 100 000-tals bilder och diagnoser. Med den bakgrunden kan AI sedan analysera nya bilder och dra slutsatser om innehållet. Detta kräver kraftfulla lösningar för att lagra och hantera bildmaterialet. Studier hos vårdenheter bland annat i Europa och USA har framvisat mycket lovande resultat.

För att kunna dra maximal nytta av en investering i tekniken över tid gäller det också att inte låsa in sig i ett strikt teknikberoende. Främst handlar det enligt Fredrik Augustsson om att bildmaterialet inte är homogent utan kan ha många olika former och format samt vara lagrat på olika platser, ofta beroende av vilken leverantörs utrustning de skapats med eller vilken verksamhet de tillhör.

”Genom att kombinera vår expertis och våra lösningar inom lagring och avancerad analys av stora dataflöden, med vår partner GE HealthCares tekniska utrustning och lösningar för medicinsk bildhantering, så har vi skapat ett gemensamt erbjudande som hjälper sjukvården att hantera utmaningarna med bildhanteringen”.

Snabbare, enklare och mer kraftfullt

”Med rätt digitalt stöd är det möjligt att minska antalet protokoll, översätta bildformat och få stöd i analysen av bilder med just AI-teknik. Något som rätt använt i verksamhetens arbete ökar kapaciteten och minskar risken för feldiagnoser. Det går också se till att bilderna används på mer effektiva sätt och minska behoven av att ta nya bilder vilket i dessa sammanhang är mycket kostsamt”.

Med CGI:s hjälp kan de tekniska lösningarna harmoniseras och integreras med vårdens övriga system och arbetsprocesser så att hanteringen och användningen blir enkel, samtidigt som ny smart teknik utnyttjas optimalt. Det minskar väntetiderna för bildgranskning och kortar patientens vårdresa. Men bildgranskningshjälp är inte det enda område där AI-teknik kan hjälpa till. CGI ser också till att AI kan användas för effektivare resursplanering, bokning och hantering av stora patientflöden.

Läs mer här om hur ni kan ta er medicinsk bildhantering till nya nivåer