Kvinna som analyserar medicinska bilder

Förbered för framtiden med avancerad medicinsk bildbehandling

Vi hjälper er att möta framtiden inom medicinsk bild. Våra lösningar tillsammans med våra partners effektiviserar er verksamhet samtidigt som det ökar patientsäkerheten och kvalitén. 

Medicinsk bild 

Dagens medborgare förväntar sig allt mer av vårdens olika aktörer vilket gör att alla vårdgivare behöver anpassa sig för att tillmötesgå patienters och medborgares krav genom att arbeta optimalt med moderna metoder och verktyg. Detta ställer högre krav på bildbehandlingsavdelningarna att öka produktiviteten, både i deras arbetsflöden och i deras IT-infrastruktur.  

Tillsammans med vår samarbetspartner GE Healthcare har vi stor expertis av att implementera och stödja leverantörsneutralitet i uppkopplade ekosystemslösningar.  

Vi erbjuder VNA-lösningar (Vendor Neutral Archive) i världsklass som passar era behov och målsättningar. Skalbar i alla led med möjlighet att komplettera med AI-lösningar eller varför inte med ett fullskaligt PACS inklusive avancerade bildverktyg med avancerade visualiserings- och diagnostiska funktioner så kallad AW-funktionalitet.  

Transformering och datadriven sjukvård

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar, med högre krav på tillgänglighet och beredskap för att snabbt tillgängliggöra vårdplatser och ta snabba beslut för att effektivisera vården.

CGI har lång erfarenhet av att transformera hälso- och sjulvården och att ställa om till en mer datadriven sjukvård där information används för att ta både snabba operativa och strategiska beslut. För att kunna fatta rätt beslut vid varje tillfälle behöver man tillförlitlig data och information i realtid för att få en komplett situationsbild.

CGI och GE Healthcare kan tillsammans erbjuda Command Center, en plattform med kliniska applikationer som möjliggör optimering av patientvården i realtid. Systemet hämtar information från befintliga informationssystem som exempel vårdsystem, RIS, HR och tillämpar avancerad analys, inklusive AI och maskininlärning, för att presentera handlingsbara insikter i realtid.

Två läkare tittar på en medicinsk bild på en surfplatta