Doctor shows report to her patient

Vad vi gör: Smart Kardiologi

CGI och GE HealthCares CCE-lösning erbjuder ett erfaret team med rätt kompetens och erfarenhet för att säkerställa optimala införanden. Vi tar ansvar för hela införandet, inklusive förändringsledning, service och support. CCE ger effektiv förvaltning av kardiovaskulära vården, verktyg för bildanalyser, smart rapportering och ett komplement till journalsystemet. Detta ger er förutsättningarna för att ni ska kunna fokusera på det viktigaste – patienten.

6 klick
för att genomföra rutin TTE1, RF/Kryoablation2 eller ett normalt stress EKG
60%
Reducering av rapporteringstid för Cath3
92%
Reducering av handläggningstid för Cath3
1: TTE = Transesophageal Echocardiographic examination, 2: RF / Kryo = RF ablation, cryoballoon ablation, 3: Cath = Cardiac Catheterization and invasive Cardiology

Varför välja Smart Kardiologi?

Centricity Cardio Enterprise

CCE optimerar vårdflödet, förenklar strukturerad rapportering, och ger er verktyg för bildanalyser. CCE är även ett komplement till journalsystemet som ger underlag för handlingsbara insikter. Med effektiviserade arbetsflöden och ökad produktivitet får ni standardisering och analys av data vilket i sin tur ger utrymme för mer evidensbaserad medicin.

Införande

CGI tar ansvar för hela införandet och erbjuder en skalbar lösning med stegvis införande för att ni enkelt ska komma igång.

Vidareutveckling, drift & Support

Vidareutveckling, drift och support erbjuds för en långsiktig plan för införandet.