Doctor shows report to her patient

Frigör tid för det viktigaste - Patienten

Smart kardiologi bygger på Centricity Cardio Enterprice, CCE, som är en integrerad bildbehandlings- och arbetsflödeslösning som ser till att alla delar fungerar tillsammans i komplexa vårdflöden, genom att tillhandahålla en enda åtkomstpunkt för patientdata och bilder. Genom att vi samlar allt på ett ställe slipper personalen byta mellan olika system för att se undersökningsresultat, bilder och dokumentation. Vår tjänst hjälper även till med analys och automatgenerering av text som sedan förs över som dokumentation till journalsystemet och data till kvalitetsregister. Helt enkelt ett smart och tidsbesparande sätt att arbeta med kardiologi.

60 %
Reducering av rapporteringstid för Cath1
6 klick
för att genomföra rutin TTE2
82 %
Reducering av handläggningstid för EKG rapportering

1: Cath = Cardiac Catheterization and invasive Cardiology, 2: TTE = Transthoracic Echocardiographic examination

 

Fördelarna med Centricity Cardio Workflow 

Upptäck ett smidigare kardiologiarbete.

  • Användarvänligt gränssnitt
  • Standardiserade arbetsflöden
  • Automationsverktyg för korrekt dokumentation

Upptäcka en smart väg till strukturerad kardiologi (Youtube)

 

Varför välja Smart Kardiologi?

Centricity Cardio Enterprise

CCE ger effektiv förvaltning av kardiovaskulära vården, verktyg för bildanalyser, smart rapportering och ett komplement till journalsystemet

Införande

CGI erbjuder ett erfaret team med rätt kompetens och erfarenhet för att säkerställa optimala införanden. Vi tar ansvar för hela införandet och erbjuder en skalbar lösning med stegvis införande för att ni enkelt skall komma igång. Det ger er möjlighet att börja använda den tekniska plattformen och användargräns-snittet, samt se över förbättringsmöjligheter för arbetssätt och rutiner. För att säkerställa att lösningen är användbar på sikt, erbjuder vi en långsiktig plan för införandet. Detta ger er förutsättningarna för att ni ska kunna fokusera på det viktigaste – patienten.

Vidareutveckling, drift & support

Vi tar fullt ansvar för vidareutveckling, drift och support och ger er stöd och hantering efter införande som säkerställer korrekt och optimalt användande av tjänsten. Kontinuerlig vidareutveckling av lösningen där vi sköter livscykelhantering och underhåll av systemet, samt fortsatt utbildning.

Med Service Desk som gemensam kontaktpunkt för användare och direktåtkomst till produktexperter får ni stöd i att använda lösningen på bästa sätt.