Kvinna som analyserar medicinska bilder

Förbättra vårdkvaliteten och patientsäkerheten med vår tjänst

Vi ger dig en framtidssäkrad tjänst som främjar jämlik vård och ökar patientsäkerheten. Genom att möjliggöra snabb och enkel åtkomst till medicinska bilder och högre diagnostiskträffsäkerhet, hjälper vi dig att ge snabbare och mer korrekta diagnoser. Lösningen är väl integrerad i befintliga vårdprocesser, ökar kvalitéten i undersökningar/analyser samtidigt som resurser frigörs och kostnaden för befintligt arbete reduceras.

Är du redo att ta nästa steg?

30%  
ökad klinisk effektivitet 1
40%  
förbättrad arbetsflödes-effektivitet 2
90%  
snabbare arbetsflöden genom AI-integration 3

1  Data provided to GE HealthCare as per the estimates of Antwerp University Hospital (UZA)
2  Data provided to GE HealthCare as per the estimates of HELIMED Diagnostic Imaging
3  Based on a case study conducted by ImageBiopsy Lab. Example Xray reading time reduction with IB Lab LAMA™ (leg angle measurement) powered by
ImageBiopsy Lab.

Lösningen Connected Medical Image 

Lösningen bidrar till att förbättra vårdkvaliteten och patientsäkerheten och gör det möjligt för vårdgivare att dela data på ett säkert och effektivt sätt. Resultatet blir mer jämlik vård, förenklad administration, ökad produktivitet, förbättrad kvalitet vid diagnostisering och effektiviserade arbetsflöden.

Connected Medical Image hanterar, delar och analyserar medicinska bilder och annan hälso- och sjukvårdsdata. Lösningen fungerar även som en centraliserad plats där data från olika källor (till exempel bild- och journalsystem) samlas. Den tillhandahåller även avancerad dataanalys och maskininlärning för att extrahera mönster från stora datamängder. Vi tillhandahåller funktioner som arbetsflödeshantering, oberoende arkivering (VNA), avancerad analys samt stöd för diagnos med hjälp av AI och ML-algoritmer. 

Inom lösningen finns det AI-granskningsstöd. CGI och GE HealthCare har ett ekosystem med flera AI-underleverantörer där den algoritmen som presterar bäst och är ekonomiskt mest effektiv för sitt område används. Det är även möjligt att använda algoritmer enligt specifika önskemål. Således är lösningen leverantörsneutral och tar helhetsansvar för att effektivisera granskningsstöd med hjälp av AI.

Införandet – För realisering av förväntade nyttor

CGI tar ansvar för hela införandet och erbjuder en skalbar lösning och stegvist införande för att ni enkelt ska komma igång. Införandemodellen är väletablerad och säkerställer tidiga effekter och en långsiktigt hållbar lösning. Vi ger er möjlighet att tidigt börja använda den tekniska plattformen och användargränssnittet, samtidigt som vi ser över förbättringsmöjligheter för arbetssätt och rutiner.

Som skiktet mellan produkt- och konsultbolagen ser CGI till att inte bara implementera ett system, men ett förbättrat arbetssätt till hela organisationen, inklusive förändringsledning och utbildning. Vårt erfarna team med egen klinisk kompetens ser till att ni ska realisera era effektmål.

Vidareutveckling, drift & support

Efter införandet stödjer vi er kontinuerligt med vidareutvecklingen av lösningen. Vi erbjuder en Service Desk som gemensam kontaktpunkt för användare att rapportera ärende (med direkt åtkomst till produktexperter) och för att få stöd och hjälp i att använda lösningen på bästa sätt. Connected Medical Image blir en integrerad del av er egen undersöknings-/analysförmåga och anpassas efter era över tid förändrade behov.