Kvinna och man samtalar medan de går i en lobby på kontoret

Förändringsstöd

Utmaningar idag

Vi lever i en föränderlig värld. Utvecklingen går ofta fort. Nya verktyg och system ska implementeras, nya organisationer ska etableras, nya arbetssätt ska införas. Man vill ha avkastning på sin investering. Nu. Men medarbetarna är inte med på tåget.

Vårt erbjudande

Organisations- och företagsledningen äger förändringen, men förändringsledaren har en nyckelroll på de arbetsplatser som vill lyckas med omfattande projekt-, verksamhets- och affärsutveckling.

Rollens fokus ligger på kultur- och personalfrågor i förändringsarbetet. Det handlar om att väcka människors engagemang och att skapa förståelse för förändringar av affärsprocesser, införande av nya system eller omorganisationer.

Syftet är att snabbare få till de anpassningar som krävs för att öka verksamhetens prestationsförmåga och minimera produktivitetstapp. Detta ska ske parallellt med att medarbetarna ska vara nöjda, trygga och välinformerade.

CGI erbjuder dig certifierade förändringsledare och verksamhetsutvecklare med stor erfarenhet i bagaget.

Två kvinnor tittar tillsammans på en laptop

Program- och projektledning

Utmaningar idag

Varje större eller mindre förändring som ska införas i en verksamhet behöver styras och ledas. En situation vi inte är helt ovana vid att se är att den som bäst kan verksamheten också får ta ansvar för att leda förändringen. Det är inte säkert att det blir den framgång man från början tänkte sig.

Vårt erbjudande

Att vara program- eller projektledare är som vilket annat yrke som helst. För att bli riktigt duktig krävs en kombination av utbildning och lång erfarenhet. Det finns en mångfald av utbildningar och certifieringar inom området och du kan hitta de allra flesta av dem inom CGI.

Med en program- eller projektledare från CGI kan du känna dig trygg med att du får jobba tillsammans med någon som med både fast och varsam hand lotsar din förändring eller ditt projekt från en ostrukturerad idé till en etablerad och förankrad vardag.

CGI erbjuder konsulter med de på marknaden mest efterfrågade utbildningarna och certifieringarna. Detta i kombination med våra breda erfarenheter inom e-hälsa, gör att du som kund kan känna dig trygg när din verksamhet i övrigt är stadd i förändring.