Sophia Nordström är senior konsult med mer än 20 års arbetslivserfarenhet inom regional hälso- och sjukvård. Hon har djup expertis inom områden som organisationsutveckling, ledarskap, patientsäkerhet, digitalisering och produktions- och kapacitetsplanering. Med sin långa kliniska erfarenhet har hon en förståelse för verksamhetens behov och drivs av att skapa värde för både patient och personal.