eFrikort är en tjänst som hanterar högkostnadsskydd inom hälso- och sjukvården. Syftet med tjänsten är att underlätta för vårdpersonal vid allt arbete kring högkostnadsskydd och på så sätt minska både kostnader och följdkostnader som är förknippade med hanteringen. Dessutom ger tjänsten alla patienter, oavsett förmåga, den tillgång till frikort som de är berättigade till.

Underlätta för vården

Manuell hantering av högkostnadsskydd tillför kostnader för vården. Vid nyttjande av eFrikort så frigörs vårdpersonalen från detta manuella arbete. Tiden en patient behöver i kassan minskar, patientkontorens arbetsbelastning och krediteringsbehov vid överdebitering av patienterna minskar. Vid integration med eFrikort får kassapersonal direkt information om patientens frikortsstatus samt om patienten ska betala full, del av, eller ingen patientavgift.

Underlätta för patienten

Vid manuell hantering av högkostnadsskydd krävs det att patienten själv ansvarar för de kvitton en vårdkontakt genererar. Detta leder till att flera patienter inte får ta del av frikort trots att de enligt lag har den rätten. Med eFrikort underlättas detta för patienterna, och alla, oavsett förmåga, får rätt till sina frikort. Då betalningar registreras direkt i tjänsten, och är åtkomliga för vårdpersonal, minskar risken att patienten behöver betala mer än högkostnadsgränsen, och behovet av återbetalning reduceras.

Verka nationellt

Då frikort är giltiga nationellt, är alla patienter som registreras i tjänsten tillgängliga mellan de anslutna vårdhuvudmännen. Oavsett vilken vårdhuvudman som registrerar en betalning, så räknas de gemensamt ihop mot frikortsgränsen. Ett uppnått frikort ägs av en vårdhuvudman, men är sökbart för alla anslutna till tjänsten. 

Vill du veta mer, är du varmt välkommen att kontakta Pontus Geijer, Affärsansvarig eFrikort