Pontus Geijer är affärsansvarig för CGI:s tjänst eFrikort. Han arbetar främst mot vård och omsorg samt annan offentlig verksamhet med koppling till verksamhetsnära digitalisering. Tillsammans med CGI:s nationella satsning inom e-hälsa jobbar han för att digitalisera vården. 

From this author