Tid: Frukost serveras från 07.30, seminariet hålls 08.00 - 09.00
Plats: Olaigatan 15, 703 61 Örebro

I takt med att digitala hot utvecklas och blir alltmer avancerade, ställs högre krav på vår beredskap och kunskap. CGI bjuder in dig till ett frukostseminarium där vi kommer att ta en närmare titt på det nya NIS2-direktivet, de senaste framstegen inom cybersäkerhet, och den komplexa roll som AI spelar - som en kraft för innovation inom skydd mot cyberhot men också som en faktor i utvecklandet av dessa hot.

Våra specialister inom cybersäkerhet, Karl Hertz och Jennie Hagman, båda med omfattande strategisk och operativ erfarenhet, kommer att dela med sig av sina insikter.

  • NIS2-direktivet: Få en djupare förståelse för de nya lagkraven och deras inverkan på din verksamhet.
  • Framtiden inom cybersäkerhet: En genomgång av de nyaste trenderna och den aktuella tekniken.
  • AI:s roll inom cybersäkerhet: En analys av hur AI inte bara driver utvecklingen framåt utan också utgör nya utmaningar som vi måste hantera i cybersäkerhetssammanhang.

Börja dagen med att utöka dina kunskaper, möta nya människor och njuta av en trevlig frukost.