Cybersecurity

Resource center

Man och kvinna som samtalar
Redaktionen

Security Operations Center (SOC) – Vad är det?

5 Oktober 2024 Ett Security Operations Center (SOC) är ett säkerhetsteam som identifierar, analyserar och motverkar digitala hot mot organisationer. Läs mer om SOC här.

Man och kvinna som samtalar
Redaktionen

Hur vi säkrar samhällsviktiga samhällsfunktioner

12 Juni 2024 Hur kan vi förstå kopplingen mellan en välplanerad krigsorganisation och betydelsen av krigsviktiga samhällsfunktioner, inklusive vad som tidigare betecknades som K-företag? Även om denna viktiga del av kalla-krigets svenska totalförsvar upphörde sommaren 2002, så kan effekterna av denna verksamhet ses...

AI kan ses som en spännande och ny teknik med många användningsområden, men faktum är att i orätta händer kan AI bli till ett kraftfullt cyberhot och ett effektivt verktyg för cyberkriminella. Det är därför viktigt att verksamheter förbereder sig...

Pasi Söderberg
Pasi Söderberg

Reflektioner från Cyberförsvarsdagen 2024

23 Februari 2024 Cyberförsvarsdagen arrangeras av Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) tillsammans med FRA, MSB och Försvarsmakten. Efter att ha närvarat vid årets upplaga av Cyberförsvarsdagen så har jag dragit några slutsatser. Hotbilden har ökat generellt i både komplexitet och volym. Nya mer sofistikerade...

Natalie Petkovic jobbar på CGI som OT-konsult på vårt kontor i Malmö sen september 2023. Vi ställde några frågor till Natalie om hennes upplevelser att jobba på CGI med OT.

I dagens oförutsägbara värld är oftast den företagsledare med mest fantasi den som står bäst rustad i händelse av en incident. Med kontinuitetshantering ser ni till att den kritiska verksamheten upprätthålls trots cyberattacker, stopp i leveranskedjan eller någon annan allvarlig...