Våra testramverk, metoder och verktyg gör det möjligt för oss att uppnå automatisering på några veckor, inte månader, samtidigt som vi sparar kostnader, kortar time to market och förbättrar kvaliteten. Vår breda portfölj av testtjänster täcker in hela testlivscykeln och spänner över teknik, branscher och geografiska områden. De inkluderar följande:

Strategic consulting and quality management
 • Quality assurance and testing maturity assessment (CMMI/TMM)
 • Future state model and implementation roadmap
 • Quality assurance/testing center of excellence implementation
 • Process analysis and improvement
 • Early quality involvement
 • Business acceptance
Quality assurance and testing management and execution
 • Program/project management
 • Outsourcing
 • Global delivery
 • Agile testing
 • Test data management
 • SAP testing
Performance
 • Load and stress testing
 • Scalability and volume testing
 • Performance monitoring and tuning
Security assurance
 • Vulnerability and penetration testing
 • Application infrastructure testing and hardening
 • Application security consulting
Automation
 • Automated test service management (ATSM)
 • Automation assessment, strategy and implementation
 • ATSM and GTS automation frameworks
 • Technology-specific solutions (ERP, SOA, TIBCO, SAP, etcetera.)
Specialized
 • User acceptance testing and operational readiness testing
 • Accessibility, usability and privacy testing
 • Test infrastructure and test data support services
 • Mobile and embedded testing
 • Agile, mobile and testing certification training
 • Regulatory and compliance testing

 

Testcenter – sänk kostnaderna, förbättra kvaliteten, time to market och minska riskerna

CGI:s Testing Center of Excellence (COE) levererar konkreta lösningar med kvantifierbara resultat genom att fokusera på människor, processer och teknik för att optimera och effektivisera en testorganisation.

CGI TestSavvy – En ny och övertygande metod för testautomation

Testning av automationsbyggstenar som resulterar i högre produktivitet och mindre underhållsarbete.

Ladda ner broschyr