6 Februari 2020

NCC väljer CGI som partner för att stötta med Application Management. Detta är en del av en större digitaliseringssatsning för att rusta NCC för framtiden. Affären innebär att NCC, ett av Nordens ledande företag inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling, ger CGI ansvaret för att driva och utveckla 120 olika applikationer inom bland annat HR, finans och verksamhetsstöd. Avtalet löper på fem år och är värt cirka 190 miljoner kronor. 

Ylva Lagesson NCC och Pär Fors CGI
Ylva Lagesson, NCC och Pär Fors, CGI

NCC genomför nu en stor satsning på digitalisering och utveckling av sin verksamhet och som ett led i den processen väljer NCC att lägga ut applikationssupporten för en stor del av sina IT-applikationer på CGI. Därigenom frigörs företagets egna IT-verksamhet från delar av den dagliga driften och kan istället fokusera på utvecklingen av nya lösningar för framtiden. I samband med detta kommer även några av medarbetarna från NCC:s IT-avdelning att följa med till CGI.

“Många företag och organisationer lägger den största delen av sina IT-resurser på applikationssupport och underhåll av befintliga system. Det innebär att välbehövlig nyutveckling ofta får stå tillbaka. Genom att lägga ut applikationshanteringen på CGI uppnår NCC två olika nyttor; dels effektiviseras och förbättras utveckling och underhåll av de befintliga applikationerna, dels frigörs resurser för att fokusera på arbetet framåt”, säger Staffan Strand, chef för CGI i Stockholm.

Varje år genomför CGI djupintervjuer med företagsledare runt om i världen för att förstå hur våra kunder ser på sina utmaningar och möjligheter. Resultatet sammanställer vi i rapporten CGI Client Global Insights som kan laddas ner från CGI:s hemsida. Genomgående för de branscher där CGI verkar i, är att behovet av att digitalisera sin verksamhet är en av de största utmaningarna för många organisationer. Inom IT är det kraven på att konsolidera sin verksamhet och underlätta verksamhetens transformation och agilitet som prioriteras högst.

Genom att gå in och ta över delar av den befintliga IT-verksamheten på NCC, kan CGI konsolidera och effektivisera applikationssupporten med målsättningen att höja servicenivån och reducera kostnaderna. Det görs bland annat genom att strömlinjeforma processer, minska beroenden av enskilda individers kompetenser och genom att flytta vissa funktioner i stöd och utveckling till CGI:s verksamhet i Indien och på Filippinerna.