Vår erfarenhet visar att nedläggning av stordatorplattformen kan spara upp till 90 procent av de därmed sammanhängande driftskostnaderna och korta tiden för konkurrenskraftiga uppgraderingar.

Vi utvecklar resonemanget i CGI:s white paper "Retiring the mainframe".

Läs CGI:s white paper

 

 

Tjänster för applikationsmodernisering

På CGI har vi flera årtiondens erfarenhet av att omvandla befintliga applikationsportföljer i stora organisationer över hela världen.

Viktiga fördelar med moderniseringstjänsterna är bland annat:

 • Beprövade moderniseringsstrategier, metoder, tekniker och verktyg.
 • Omfattande global leveransmodell utformad för att förkorta leveranstiderna och sänka kostnaderna.
 • Högkvalificerade experter med stor erfarenhet av att övervaka storskaliga projekt med applikationsmodernisering.
 • Brett utbud av moderniseringsalternativ och tillvägagångssätt.
 • Tillgång till ett brett partnernätverk och full objektivitet för rekommendationer av partners och teknologier.
 • Nätverk och tillgång till experter inom era specifika områden för verksamhet, teknik och funktionalitet.
 • Dra nytta av CGI:s kvalitetssäkring och testcenter.
 • Service och support 24x7.
Tjänster för applikationsdokumentation

CGI:s erbjudanden om applikationsmodernisering inkluderar specialisttjänsten Legacy Application Documentation (LAD), som utformats för att definiera och dokumentera arbetsflödena för befintliga applikationer i avsaknad av tillgängliga ämnesexperter och ge rekommendationer när det gäller underhåll, rationalisering och migrering.

Tjänstefunktioner för applikationsmigrering

CGI:s omfattande tjänster för applikationsmigrering täcker in alla aspekter av migreringslivscykeln – från planering och implementering till testning och support. Några av de unika funktionerna i våra tjänster är:

 • Heltäckande tjänster, inklusive Java, .NET, Oracle och databasmigrering.
 • Tydlig, detaljerad migreringsplan som bygger på en djupgående strategisk bedömning.
 • Ramverk för klientpartnerskap säkerställer tjänsternas höga kvalitet och servicenivå.
 • Migreringsprocesser och verktyg – bäst i klassen.
 • Migreringsexperter med stor erfarenhet av att hantera storskaliga migreringsinitiativ.
 • Leverans i tid och inom budget.
 • Flexibel prissättning.
 • Omfattande global leveransmodell, inklusive leveransalternativ onsite, onshore, nearshore och offshore.