Den digitala arbetsplatsen

Vi hjälper våra kunder att implementera Digital Workplace-lösningar för att uppnå ett modernt samarbete, effektiv informationsdelning och ett ökat engagemang hos medarbetarna. Något som vi vet leder till ökad intern produktivitet. Läs mer

Cloud architecture och advisory

Molnet gör det lättare för verksamheter att testa nya idéer och att vara snabbrörliga. Att ha en tydlig strategi för hur man drar nytta av molnets alla möjligheter och insikt i svagheter och hot inom området, är en förutsättning för effektiv digitalisering. Läs mer

Säkerställ efterlevnad av GDPR

CGI:s tjänst för efterlevnad av GDPR är en praktisk och kostnadseffektiv lösning för organisationer som inte har den nödvändiga dataskyddsexpertisen och kunskapen för att på egen hand uppfylla sina skyldigheter enligt GDPR. Att uppnå compliance var första steget, men den 25 maj 2018 var inte slutet, utan början på dataskyddsresan. Läs mer

Applikationstjänster

Våra heltäckande tjänster erbjuder bransch- och teknikkompetens, lösningar, ramverk och verktyg så att våra kunder ska få ökad affärsflexibilitet, konkurrensfördelar, digital transformation och kostnadseffektivitet. Läs mer

Security Operation Center (SOC)

Genom vårt globala nätverk av Security Operations Centers (SOC) har vi en total överblick över olika hot tvärs över alla sektorer och geografiska platser. Våra säkerhetsteam identifierar och driftsätter kontinuerligt avancerade lösningar för att upprätthålla infrastrukturer och bemöta hot. Läs mer

Agil utveckling

Marknadens efterfrågan på tjänster som erbjuds över flera plattformar, kanaler (omni-channel) och individanpassade tjänster kräver allt snabbare utveckling av digitala tjänster och system. På CGI ligger vi i framkant av utvecklingen när det gäller att hjälpa kunder transformera sin verksamhetsmodell med hjälp av agila metoder och verktyg. Läs mer

 

Kvinna står leende lutad mot ett kontorsbord i ett öppet kontorslandskap och tittar på sin surfplatta